Experienta in preturile de transfer din 2008
Certificari CCF, CECCAR, ACCA, acoperire nationala

Asistenta la controlul fiscal si servicii post control

La Cabot Transfer Pricing, pregătirea dosarului prețurilor de transfer implică automat și serviciile de asistență acordate în timpul controlului fiscal.

Echipa noastră pregătește dosarul de prețuri de transfer și îl susține în fața autorităților fiscale prin:

 • pregătirea documentară prealabilă a contribuabului
 • asistență în timpul controlului – pregătire documente/informații solicitate de autoritățile fiscale, susținere a dosarului și, în special, a analizei economice prin discuții cu inspectorii fiscali
 • asistență post-control – pregătirea administrativă a punctului de vedere și a contestației, a adreselor și documentației necesare pentru suspendarea sumelor stabilite în Raportul de Inspecție Fiscală (RIF)
 • asigurăm susținerea dosarului prețurilor de transfer în instanță în colaborare cu firma de avocatură Biriș-Goran

Echipa avocați Biriș-Goran lucrează în strânsă legătură cu consulțanții fiscali care au pregătit rapoartele în vederea susținerii cât mai comprehensive a corectitudinii și rezonabilității prețurilor de transfer.

Puteți afla mai multe informații despre Biriș-Goran aici.

 

1. Ce implică verificarea dosarului prețurilor de transfer?

Pe baza unei analize de risc realizate în prealabil, poate fi decisă la nivelul autorităților fiscale verificarea dosarului prețurilor de transfer.

Din experiența noastră, există un risc semnificativ de solicitare a dosarului de TP în cazul societăților care au derulat tranzacții cu afiliați și care au înregistrat pierdere fiscală/contabilă în perioada de prescripție și/sau care sunt în poziția de a recupara TVA de la bugetul de stat.

Verificarea dosarului prețurilor de transfer presupune solicitarea în scris a autorităților fiscale a dosarului și a oricăror documente și informații suplimentare care completează informațiile din dosar.

Dosarul poate fi verificat pentru anii din cadrul perioadei de prescripție pentru care nu a fost deja emis un raport de inspecție fiscală și/sau o decizie de impunere.

Începând cu 2017 este probabil că vom asista la o solicitare anuală a dosarului prețurilor de transfer, cel puțin în cazul contribuabilor mari.

Contribuabilul trebuie să prezinte dosarul de prețuri de transfer în termenele legale specificate în Ordinul 442 / 2016.

 

2. Ce include contestația împotriva raportului de inspecție fiscală?

În afara elementelor obligatorii ale unei contestații (foarte importante! pentru a evita respingerea acesteia pe criterii de formă) cum sunt:

 • datele de identificare ale contestatorului
 • obiectul contestației
 • semnătura contestatorului/împuternicitului
 • dovada calității de împuternicit
 • motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se întemeiază

Contestația raportului de inspecție fiscală trebuie să includă informații/argumente/documente noi față de cele prezentate în cadrul inspecției fiscale. Acestea pot fi:

 • studii de compatibilitate
 • prevederi și argumente ale OCDE referitoare la prețurile de transfer
 • informații referitoare la valoarea adăugată creată în cadrul grupului și fluxurile intra-grup

 

3. Dosarul prețurilor de transfer poate fi susținut cu succes în instanță dacă nu a avut câștig de cauză în contestație?

O echipă mixtă formată din consultanți fiscali și avocați specializați în procedura fiscală este necesară susținerii în instanță a informațiilor incluse în dosarul prețurilor de transfer.

O contestație care nu a avut câștig de cauză la nivel administrativ poate fi susținută cu succes (parțial sau total) în instanță dacă există argumente legale și dovezi suficiente.

 

Scroll Up