Cabot Transfer Pricing

Amenzi pentru companiile care depun cu întârziere raportările contabile semestriale sau nu le depun deloc22 septembrie 2023

Amenzi pentru companiile care depun cu întârziere raportările contabile semestriale sau nu le depun deloc

Depunerea la timp a raportărilor contabile nu este doar o responsabilitate, ci și o obligație legală pentru companii. Întârzierile sau omisiunile în transmiterea la autorități a acestor tipuri de raportări pot atrage amenzi care variază de la câteva sute la câteva mii de lei, conform legislației românești. Dincolo de sancțiuni, nerespectarea obligațiilor fiscale sau contabile poate genera și riscuri reputaționale, iar uneori pot fi privite chiar ca semnale de alarmă, care
atrag atenția autorităților fiscale asupra companiilor respective.

Legea contabilității prevede mai multe intervale de sancțiuni pecuniare care vizează nerespectarea termenului legal de depunere a raportărilor contabile semestriale. Valoarea amenzilor variază în funcție de perioada de întârziere, această fiind calculată în zile lucrătoare (atenție, nu calendaristice!). Pentru 2023, termenele curg din 17 august, în condițiile în care 16 august a fost ultima zi pentru transmiterea în termenul legal a acestor raportări.

Dacă raportările sunt depuse cu o întârziere de până la 15 zile lucrătoare de la termenul legal, amenda aplicată poate fi cuprinsă între 300 și 1.000 de lei. Pentru întârzierile de 16-30 de zile lucrătoare, amenda poate varia de la 1.000 la 3.000 de lei, iar dacă întârzierea depășește 30 de zile lucrătoare, amenda începe de 1.500 de lei și poate ajunge până la 4.500 de lei.

O veste bună pentru companii este că, începând din 2022, legislația societăților a fost modificată, astfel încât să nu mai existe riscul dizolvării la nedepunerea situațiilor financiare și raportărilor contabile obligatorii.

Până în noiembrie 2022, Legea societăților stabilea că, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv ANAF, Ministerul de Finanțe sau Registrul Comerțului, tribunalul poate pronunța dizolvarea unei companii, dacă aceasta nu și-a depus la termenul legal situațiile financiare anuale sau raportările contabile, iar întârzierea depășește 60 de zile lucrătoare.

Începând din 26 noiembrie 2022, prevederea a fost eliminată, astfel că firmele riscă acum numai amenzile prevăzute de Legea contabilității detaliate anterior, nu și această sancțiune completară și deosebit de gravă a desființării.

Cum știu companiile dacă trebuie să depună sau nu raportări contabile semestriale

Potrivit Ordinului MF nr. 2195/2023, cel care a aprobat sistemul de raportare contabilă semestrială pentru acest an, raportările la 30 iunie 2023 sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care au înregistrat, în exercițiul financiar precedent, o cifră de afaceri netă mai mare de un milion de euro, indiferent dacă aplică reglementările contabile generale sau IFRS.

Obligația depunerii raportării pentru entitățile ce au depășit acest plafon este aplicabilă atât societăților ce au exercițiul financiar anul calendaristic, cât și societăților ce au exercițiul financiar diferit de anul calendaristic.

Pentru determinarea plafonului de un milion de euro cursul de schimb este cel utilizat la sfârșitul exercițiului financiar precedent, respectiv 1 euro = 4,9474 lei, iar încadrarea în acest plafon se face în baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2022.

Astfel, dacă în balanța de verificare încheiată la finalul exercițiului financiar 2022, cifra de afaceri rezultată depășește valoarea de 4.947.400 lei, companiile trebuie să întocmească și să depună raportări contabile semestriale.

Sunt scutite de depunerea raportărilor contabile semestriale companiile care nu au desfășurat activitate de la momentul înființării și până la 30 iunie 2023, s-au aflat în inactivitate temporară în primul semestru din 2023, au fost înființate în cursul anului 2023 sau se află în procedură de lichidare.

Raportările contabile semestriale includ trei categorii de formulare (1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 2. Contul de profit și pierdere sau Situația veniturilor și cheltuielilor și 3. Date informative), care se depun exclusiv în format electronic, pe portalul e-Guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

 

Articol apărut în TaxMagazine

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă