În cadrul inspecției fiscale generale realizate de ANAF la o societate din domeniul producției de mobilă, Cabot Transfer Pricing, în calitate de consultant prețuri de transfer, a gestionat cu succes riscul de ajustare fiscală pentru societatea client.

În cadrul serviciilor oferite, echipa Cabot Transfer Pricing are în portofoliu și servicii de asistență la controlul fiscal și în special a dosarului de prețuri de transfer. O astfel de situație a fost cea a societății producătoare de mobilă din județul Bacău, contribuabil cu risc fiscal ridicat.

Provocarea a constat în faptul că societatea înregistra pierderi din exploatare în toată perioada analizată. În astfel de situații, în general, ANAF privește lucrurile din perspectiva diminuării bazei impozabile la nivelul impozitului pe profit. Cu toate acestea, împreună cu societatea verificată am adus argumente obiective ale pierderilor din exploatare, argumente luate în considerare de echipa de inspecție fiscală.

În acest context, abordarea Cabot Transfer Pricing a fost de a prezenta o estimare a profitabilității în lipsa factorilor obiectivi care au condus la înregistrarea de pierderi pentru a documenta buna credință a contribuabilului.

Perspectiva Cabot Transfer Pricing asupra speței a fost validată de echipa de inspecție fiscală, care a considerat ca fiind corectă estimarea și ca urmare, a decis să nu facă ajustări ale prețurilor de transfer.

În cazul în care companiile se află în una dintre aceste situații:

  • tranzacții intra-grup semnificative,
  • pierderi din exploatare,
  • alte situații de risc fiscal (TVA de rambursat, întârzieri în plata impozitelor, erori în declarații fiscale),

recomandarea Cabot Transfer Pricing este ca acestea să apeleze la specialiști de prețuri de transfer pentru evaluarea riscurilor de ajustare și pentru reducerea lor în perioadele viitoare.