Cabot Transfer Pricing

Cabot Transfer Pricing câștigă o contestație împotriva unei decizii de impunere în valoare de 1 milion de lei11 decembrie 2023

Cabot Transfer Pricing câștigă o contestație împotriva unei decizii de impunere în valoare de 1 milion de lei

Cabot Transfer Pricing câștigă o contestație împotriva unei decizii de impunere de 1 milion de lei primite de un producător de mobilă în urma unei inspecții fiscale, decizie care atrăgea după sine atât ajustări majore ale veniturilor realizate din vânzarea de mobilier către proprii afiliați rezidenți, precum și ajustări ale TVA aferent.

Inspectorii fiscali care au efectuat controlul au considerat că societatea în cauză – producătorul de mobilă – nu a aplicat prevederile contractuale aferente contractelor intra-grup și nu a ajustat prețurile de vânzare marfă cu eventualele creșteri de prețuri cu materia primă, ajustând pe cale de consecință veniturile intra-grup ale societății. Decizia curentă a fost bazată pe un procent de ajustare stabilit într-o inspecție anterioară la același contribuabil, necontestată la acel moment. Mai mult, inspecția fiscală a decis și colectarea TVA la veniturile stabilite suplimentar.

În urma argumentației puse la dispoziție de Cabot Transfer Pricing, organul de soluționare a contestațiilor a motivat desființarea în totalitate a deciziei de impunere a inspecției fiscale în ceea ce privește TVA colectat, precum și desființarea parțială a deciziei privind modificarea bazei de impunere ca urmare a ajustării veniturilor intra-grup. Argumentația Cabot a subliniat următoarele aspecte, și anume:

• faptul că petentul nu a contestat decizia de impunere anterioară (privind aceeași speță) nu constituie un motiv pentru care organele de inspecție fiscală să procedeze la ajustarea veniturilor din exploatare conform actelor administrative fiscale emise anterior,

• în circumstanța în care contractele intra-grup nu prevăd o cotă anume cu care să fie majorate prețurile intra-grup, organul de soluționare reține că ajustarea veniturilor nu a fost efectuată ca urmare a analizării dosarului prețurilor de transfer, drept urmare colectarea de TVA aferent tranzacțiilor intra-grup nu se justifică,

• însăși abordarea organelor de inspecție fiscală nu a fost unitară, respectiv au ajustat doar veniturile intra-grup aferente anilor în care societatea a înregistrat pierdere.

Echipa Cabot Transfer Pricing care a asistat la control și a ranversat cu succes decizia inspecției fiscale este formată din Alina Andrei, Partener și Cristina Săulescu, Partener.

 

Descarcă PDF

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă