Cabot

Companiile mari au o nouă obligație de raportare, ce vizează impozitul pe profit22 septembrie 2022

Alina Andrei

Toate companiile mari, cu venituri de peste 750 milioane de euro și cu prezență multinațională, vor avea noi obligații de transparență în privința impozitului pe profit, fiind obligate să publice anual un raport despre impozitul plătit în diverse jurisdicții. Noua obligație a fost introdusă în reglementările contabile la începutul acestei luni și va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Ordinul MF nr. 2.048/2022 a modificat reglementările contabile și a introdus o nouă obligație de transparență pentru companiile mari, începând de anul următor. Obligația reprezintă o transpunere a unei directive europene care impune tuturor companiilor multinaționale să publice anual un raport detaliat despre impozitul pe profit plătit în fiecare stat membru sau într-o țară terță aflată într-o jurisdicție necooperantă. Mai precis, directiva europeană stabilește că toate multinaționalele sau companiile independente cu un venit total consolidat de peste 750 milioane de euro în fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, indiferent dacă își au sediul în UE sau în afara acesteia (dar operează în UE), trebuie să declare în mod public informații privind impozitul pe profit plătit în diversele jurisdicții în care operează.

Pentru România, noua reglementare, regăsită în ordinul Ministerului de Finanțe ce modifică reglementările contabile aplicabile, va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023 și stabilește că raportul trebuie publicat online în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit. Documentul trebuie să fie disponibil gratuit pe pagina de internet a companiei, în limba română, timp de cel puțin cinci ani consecutivi.

Potrivit actului normativ publicat de Ministerul de Finanțe, entitățile obligate să respecte noua obligație de transparență sunt:

– Societățile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate;

– Entitățile autonome a căror cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale individuale;

– Filialele mijlocii și mari, care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate;

– Sucursalele din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, trebuie să ofere datele privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie făcut public include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză. Astfel, companiile vor trebuie să prezinte după încheierea unui exercițiu financiar:

– numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în UE sau în jurisdicțiile fiscale considerate necooperante în scopuri fiscale;

– o scurtă descriere a naturii activităților acestora;

– numărul de salariați în echivalent normă întreagă;

– veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similar;

– cuantumul profitului sau pierderii brut(e);

– cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități și sucursale, în jurisdicția fiscală relevantă;

– cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități și sucursale în jurisdicția fiscală relevantă; și

– cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză.

Noua obligație de transparență vizează atât entitățile care aplică reglementările contabile naționale (din Ordinul MFP 1.802/2014), cât și pe cele care respectă reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (din Ordinul MFP 2.844/2016).

Articol apărut în Bursa.ro în 22 septembrie

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă