Cabot Transfer Pricing

Actualizări la ordinul de plată pentru Trezorerie. Cum se completează mai nou documentul?23 noiembrie 2023

Actualizări la ordinul de plată pentru Trezorerie. Cum se completează mai nou documentul?

Ministerul Finanțelor a publicat un ordin prin care actualizează normele de utilizare și completare a ordinului de plată pentru Trezoreria Statului. Noutățile au efect asupra modului în care contabilii și antreprenorii gestionează plățile fiscale și tranzacțiile cu instituții publice și nu numai. Schimbările sunt deja aplicabile și pot avea implicații semnificative asupra proceselor contabile curente, astfel că este important să le cunoașteți. Iată un ghid detaliat pentru a vă ajuta să navigați prin aceste noutăți.

Modificările au fost operate prin Ordinul MF nr. 2.538/2023 și sunt deja în vigoare.  Ele vizează, printre altele, rubrica „Beneficiar” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului. Conform noilor reguli, pentru Obligațiile Fiscale/Bugetare, în loc să se specifice „buget de stat” sau „bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale”, acum se înscrie termenul „bugetul general consolidat”.

Această regulă se aplică la plățile către bugetele componente ale bugetului general consolidat, incluzând plăți voluntare, compensări, executări silite și alte modalități legale.
În schimb, pentru obligațiile către instituții publice, în cazul plăților care nu intră în categoria de mai sus, în rubrica Beneficiar se înscrie denumirea instituției publice beneficiare.
Și în cazul plăților de accize, avem noutăți, în sensul în care în cazul accizelor plătite de cumpărător în numele furnizorului, se menționează denumirea furnizorului înregistrat ca plătitor de accize.

Ordinul MF aduce câteva modificări și la modul de completare al rubricii „Cod de Identificare Fiscală”. Astfel, pentru Obligațiile Fiscale Specifice, se folosește „codul de identificare fiscală al contribuabilului”. Mai exact, pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, se folosește codul de identificare fiscală al sediului secundar, iar pentru Accize, se menționează codul de identificare fiscală al furnizorului înregistrat ca plătitor de accize.
În ceea ce privește plățile dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului, se folosește codul de identificare fiscală al beneficiarului, persoană juridică, sau codul numeric personal, în funcție de situație.

Mai exact,  pentru plăți dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinații (de exemplu: achitarea în conturile operatorilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilități ale operatorilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaților instituțiilor publice; plăți privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile și imobile din procesul de executare silită; viramente aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur etc.) se înscrie:

• codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, persoană juridică, în situația în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România;
• codul numeric personal, în situația plăților către conturi deschise la Trezoreria Statului;
• codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situația în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România;
• codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul potrivit deciziei plătitorului, în cazul în care plata se efectuează din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului către persoane fizice în conturi bancare.

Noul act normativ emis de Ministerul de Finanțe actualizează și regulile de completare pentru rubrica „Cod IBAN Beneficiar”, stabilind că se înscrie codul IBAN corespunzător fie contului de venituri/cheltuieli bugetare, fie contului beneficiarului sumei, deschis la instituția de credit.

Un ultim set de modificări au fost operate la rubrica „Reprezentând”, acolo unde Ministerul a stabilit că în cadrul ei se precizează natura economică a plății efectuate, iar pentru sumele reprezentând venituri bugetare se înscrie denumirea obligației bugetare achitate, precum și orice alte informații pe care plătitorul le consideră relevante. În plus, în cazul celorlalte categorii de sume care se achită se înscrie natura economică a plății efectuate, iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații relevante (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal).

Aceste modificări sunt menite să simplifice procesul de plată și să clarifice informațiile necesare pentru Trezoreria Statului. Contabilii și antreprenorii ar trebui să se familiarizeze cu aceste schimbări pentru a asigura conformitatea și eficiența în gestionarea obligațiilor fiscale și bugetare.

 

Articol apărut în Business-Mark.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă