Cabot Transfer Pricing

E-factura, noul imperativ al facturării în România29 noiembrie 2023

E-factura, noul imperativ al facturării în România

Începând cu 1 ianuarie 2024, toate companiile din România vor trebui să se alinieze la un nou standard de administrare fiscală: raportarea electronică a tuturor facturilor prin sistemul RO e-Factura. Acesta reprezintă un pas important în digitalizarea fiscală, cu un termen limită pentru utilizarea variantelor tradiționale de facturare până la 30 iunie 2024. Astfel, de anul viitor, e-Factura devine obligatorie pentru toate tranzacțiile B2B pentru toate persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA. Sancțiunile pentru companiile care nu se vor conforma sunt diferențiate în funcție de mărimea contribuabililor, dar va exista o perioadă de grație de 3 luni, până la 31 martie 2024, timp în care acestea nu se vor aplica.

Autoritățile române au elaborat și oficializat legislația pentru facturarea electronică generalizată, un proces demarat de anul trecut pentru bunurile cu risc fiscal și relațiile business-to-government (B2G). După ce a primit o derogare de la normele UE privind TVA, România își extinde acum obligativitatea facturării electronice și pentru tranzacțiile business-to-business (B2B) derulate pe teritoriul său. Noutatea a fost reglementată prin Legea nr. 296/2023, care stabilește un calendar concret de implementare a extinderii e-Factura la nivelul tuturor tranzacțiilor comerciale de tip B2B.

În prima etapă, de la 1 ianuarie până la 30 iunie 2024, furnizorii trebuie să raporteze în RO e-Factura toate facturile B2B taxabile în România. Facturile vor putea fi emise atât în format XML, cât și pe hârtie, și transmise prin sistemul electronic, cu un termen limită de cinci zile lucrătoare de la emitere.

Nerespectarea acestui termen va duce la aplicarea de amenzi, sancțiunile fiind diferențiate în funcție de mărimea contribuabililor: cei mari riscă amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei, cei mijlocii – de la 2.500 la 5.000 de lei, iar cei mici și persoanele fizice – de la 1.000 la 2.500 de lei.

Autoritățile au stabilit totuși o perioadă de grație de trei luni, până la 31 martie 2024, astfel că sancțiunile pentru companiile emitente care nu își vor transmite electronic facturile prin sistemul e-Factura se vor putea aplica doar începând 1 aprilie 2024.

Aceste noi reguli de facturare se aplică din ianuarie 2024 pentru:

    • toate companiile stabilite în România, precum și pentru entitățile nerezidente care au un sedii fixe în România implicate în tranzacții B2B și B2G (altele decât cele deja acoperite de legislația B2G în vigoare înainte de 2024);
    • contribuabilii nerezidenți, înregistrați în scopuri de TVA în România pentru facturile B2B emise pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii cu locul de impozitare în România.

A doua etapă, programată pentru 1 iulie 2024, elimină facturile în format pe hârtie sau cele în format electronic alternativ (e-mail sau orice alte standarde foloseau companiile până acum în procesul lor de facturare). Dreptul de deducere a TVA va fi exercitat exclusiv pe baza facturilor emise electronic prin RO e-Factura, în condițiile în care facturile considerate originale vor fi cele din sistemul național, peste care s-a aplicat sigiliul Ministerului de Finanțe.

Tot de la 1 iulie 2024, vor apărea și sancțiuni pentru destinatarii facturilor electronice în relațiile B2B – dacă vor primi și înregistra facturi neraportate în e-Factura, amenda va fi egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Anul 2024 marchează o nouă eră a facturării electronice, astfel că pentru a se conforma acestor schimbări majore, companiile trebuie să găsească soluții compatibile cu sistemele lor contabile și de facturare actuale și să analizeze rapid implicațiile și schimbările pe care trebuie să le pună în practică, astfel încât de la 1 iulie să poată trece integral la raportarea electronică a facturilor emise în sistemul e-Factura. Nerespectarea acestor noi reglementări va atrage sancțiuni directe semnificative, dar poate antrena și riscuri substanțiale de respingere a deducerii TVA pentru facturile tradiționale. Este importantă adaptarea din timp la aceste noi cerințe pentru a evita dificultăți legale și fiscale.

 

Articol apărut în Bursa.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă