Cabot Transfer Pricing

De la 1 iulie, raportările în e-Factura sunt obligatorii și pentru tranzacțiile din contractele de achiziții publice25 mai 2022

De la 1 iulie, raportările în e-Factura sunt obligatorii și pentru tranzacțiile din contractele de achiziții publice

Sistemul de facturare electronică devine obligatoriu de la 1 iulie și în relația dintre firme și instituții ale statului, adică business to government (B2G), potrivit unei noi legi care extinde utilizarea e-Factura și introduce obligativitatea raportărilor facturilor în aceasta platformă națională pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor și în sectorul achizițiilor publice, chestiune opțională până acum.

Legea nr. 139/2022 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022 și aduce obligații suplimentare pentru operatorii economici ce efectuează livrări de bunuri și prestări de servicii către autorități publice contractante, stabilind ca, începând cu 1 iulie 2022, inclusiv pentru aceste tipuri de operațiuni, va deveni obligatorie raportarea facturilor în sistemul național e-Factura.

Raportarea era până acum doar opțională în relațiile B2G, iar de la 1 iulie 2022 ar fi urmat să devină obligatorie, însă doar în relațiile B2B, pentru anumite categorii de bunuri considerate cu risc fiscal ridicat.
Totuși acest aspect a fost revizuit de autorități astfel ca, potrivit Legii nr. 139/2022, începând cu data de 1 iulie 2022, și operatorii economici care se afla într-o relație B2G au obligația să emită facturi electronice și să le declare în sistemul național RO e-Factura. O relație de activitate de tipul B2G este considerata relația prin care un operator economic are calitate de contractant sau subcontractant către o entitate publică.

Obligația vizează toți operatorii economici stabiliți în România, în aceasta definiție încadrându-se:
• Persoanele impozabile cu sediul activității economice în România;
• Sediul fix din România a unor persoane impozabile străine, când de la acest sediu se efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii.

În momentul de față, sistemul e-Factura este operațional și poate fi folosit, opțional până în 30 iunie 2022, de companii pentru raportarea facturilor:
• Pentru B2G, a devenit funcțional în luna noiembrie 2021;
• Pentru B2B, a devenit funcțional de la 1 aprilie 2022, doar pentru produsele considerate cu risc fiscal ridicat.

De la 1 iulie 2022, însă, opționalitatea sistemului va fi înlocuită de obligativitate atât în relațiile B2G, cât și în cele B2B (aici, momentan doar limitat, raportat la lista bunurilor cu risc fiscal ridicat publicata de ANAF). Ordinul ANAF nr. 12/2022 este cel care stabilește lista produselor considerate cu risc fiscal ridicat, pentru care facturarea electronică va deveni obligatorie de la 1 iulie. Produsele vizate de raportări în relații economice B2B sunt: legume și fructe (codurile NC de la 0701 la 0714 și codurile de la 0801 la 0814); băuturi alcoolice (codurile NC de la 2203 la 2208); construcțiile noi (livrarea de construcții sau de parți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, conform definiției din Codul fiscal, articolul 292, alineatul 2, litera f); produsele minerale (codurile NC 2505, 2515, 2516, 2517), îmbrăcăminte și încălțăminte (codurile NC 6401 – 6405, 6101 – 6117, 6201 – 6212 și 6214 – 6217).

E bine de știut ca România a solicitat de la Comisia Europeană o derogare de la procedurile uzuale privind facturarea astfel încât să permită utilizarea mai extinsa a facturării electronice. În termen de 30 de zile de la obținerea deciziei de autorizare, prin ordin al președintelui ANAF, se vor stabili acei operatori economici ce vor declara facturile în sistemul e-facturare și în relația B2B, ceea ce înseamnă ca este foarte probabil ca în perioada următoare să se extindă obligația utilizării sistemului e-factura în relația B2B, nu doar pentru bunurile considerate cu risc fiscal ridicat, ci și pentru alte livrări de bunuri sau prestări de servicii.

Chestiunea reiese și din declarațiile oficiale ale Ministerului de Finanțe care anunța la începutul acestui an intenția ca, din 2023, facturarea electronica să devina instrumentul exclusiv pentru facturare, iar raportarea în sistemul național e-Factura să fie obligatorie pe scara largă.

Articol apărut în Bizlawyer.ro în 25 Mai 2022

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă