Cabot

Facilitățile fiscale din construcții și sectorul agro-alimentar – ce s-a modificat din august și ce mai urmează24 august 2022

Cristina Saulescu

Condițiile în care se aplică scutirile de taxe pentru angajații din construcții și domeniul agro-alimentar s-au modificat semnificativ odată cu apariția OG nr. 16/2022, actul normativ care a adus noutăți importante în Codul fiscal. Deși facilitățile fiscale dedicate acestor industrii rămân active în continuare, aplicabilitatea lor a fost restrânsă prin măsurile luate de Guvern, o parte dintre noile reguli aplicându-se chiar din august, în timp ce alte limitări urmează să intre în vigoare din 2023.

Salariații din construcții și sectorul agro-alimentar beneficiază de un regim fiscal specific, atât ei, cât și angajatorii lor fiind scutiți în anumite condiții de o parte dintre taxele salariale. Mai exact, pentru angajații și angajatorii din aceste domenii de activitate operează următoarele facilități:

– scutirea de impozitul pe venit, în cotă de 10%;

– scutirea de contribuția la sănătate, în cotă de 10% ;

– reducerea contribuției la pensii, de la 25% la 21,25%;

– reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă, de la 2,25% la 0,3375%.

Condițiile și modul în care se aplică aceste scutiri fiscale au fost modificate prin OG nr. 16/2022, ordonanță care a adus schimbări substanțiale la Codul fiscal.

A scăzut plafonul de venituri pentru care se pot aplica reducerile de taxe salariale

Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reduce plafonul maxim al veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă.

Astfel, plafonul maxim de venituri pentru care se mai pot acorda reducerile de taxe salariale prevăzute pentru aceste domenii este cel de 10.000 de lei brut, față de 30.000 de lei brut până acum.

Pentru construcții, s-a modificat și modul de calcul al cifrei de afaceri pentru angajatorii eligibili

OG nr. 16/2022 a schimbat și modul de calcul a cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților în domeniul construcțiilor. Noua regulă, aplicabilă chiar de la momentul apariției ordonanței în Monitorul Oficial (18 iulie), stabilește că cifra de afaceri de referință pentru aplicarea facilitaților din construcții se va calcula doar pentru anul în curs, eliminându-se prevederea conform căreia facilitățile se puteau aplica și dacă în anul anterior era îndeplinită condiția de cifră de afaceri, fără a mai fi necesară validarea acesteia în cursul anului curent.

De asemenea, conform noilor reguli aplicabile, la cifra de afaceri din construcții nu vor mai fi luate în calcul și veniturile realizate din „alte activități specifice domeniului construcții”.

Ordonanța mai precizează că, pentru angajatorii din construcții nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/ înregistrați fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții va cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală va cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României.

Facilitățile se vor aplica exclusiv raporturilor de muncă, nu și celor similare

O altă modificare importantă, care va intra în vigoare începând de anul următor, este aceea că reducerile de taxe vor fi acordate exclusiv contractelor de muncă, nu și altor raporturi similare.

Cu alte cuvinte, de la 1 ianuarie 2023, se elimină posibilitatea ca angajatorii să calculeze reduceri de taxe și pentru alte tipuri de contracte, asimilate celor de muncă, cum ar fi cele de management, de administrare, de internship ori ucenicie.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă