Cabot Transfer Pricing

Alegerea unui consultant fiscal în domeniul prețurilor de transfer08 decembrie 2023

Alegerea unui consultant fiscal în domeniul prețurilor de transfer

Atât pregătirea dosarului de prețuri de transfer, cât și a contestațiilor redactate ca răspuns la ajustările efectuate de inspectorii Ministerului de Finanțe, precum și însăși pregătirea studiilor de comparabilitate trebuie întocmite de un consultant fiscal specializat întrucât necesită utilizarea unor anumite baze de date, și, de bună seamă, cunoașterea în detaliu a cadrului legal specific prețurilor de transfer.

În primul rând, studiile de comparabilitate nu pot fi realizate fără asistența unui consultant fiscal întrucât costurile cu bazele de date sunt foarte mari, iar pentru client nu este profitabil să înregistreze cheltuieli atât de mari. Este indicat să existe comparabilitate între bazele de date utilizate de consultantul fiscal și bazele de date utilizate de Ministerul de Finanțe (TP Catalyst, Orbis).

În al doilea rând, din rândul consultanților fiscali care se ocupă de pregătirea dosarului prețurilor de transfer, foarte puțini oferă și asistență în cazul desfășurării unui control fiscal. Acest aspect, al asistenței la control, poate deveni critic în momentul în care comunicarea eficientă între societatea controlată și inspectorii fiscali poate face diferența între un raport favorabil societății și unul care deschide întrebări neplăcute. În mod ideal, consultantul pe prețuri de transfer trebuie să fie același care ține și relația cu autoritățile pe perioada controlului.

În cel de-al treilea rând, experiența consultantului fiscal în documentarea dosarelor de prețuri de transfer pentru societăți din industrii similare este un alt aspect important, deoarece cunoașterea anumitor particularități ale industriei este un avantaj cert pentru ca dosarul să fie întocmit în conformitate cu particularitățile industriei, respectiv cadrului legislativ aferent.

Un al patrulea aspect important este reprezentat de comunicarea riscurilor la care se expune societatea. Un consultant fiscal trebuie să clarifice încă de la început că societățile care au înregistrat pierderi sunt predispuse controalelor fiscale. În urma controlului fiscal, se verifică motivele înregistrării pierderilor pentru societățile în cauză și ulterior, dacă este cazul, autoritățile fiscale pot decide ajustarea prețurilor de transfer, recalcularea impozitelor și taxelor aferente, cu penalități. Un consultant fiscal poate demonstra că tranzacțiile intra-grup respectă prețul pieței și poate comunica societății riscurile estimate.

Un ultim aspect important este determinat de preluarea și prelucrarea anumitor informații furnizate de societate. De exemplu, în cadrul dosarului de prețuri de transfer, există secțiuni despre grupul din care face parte societatea, respectiv istoricul grupului, activitatea acestuia, modelul de business în sine, informații pe care un consultant fiscal le poate identifica pe website-urile grupului în cauză, în rapoartele pregătite anual, fără a mai fi nevoie să le solicite reprezentanților societății-membru al grupului. De asemenea, poate reprezenta un avantaj pentru societate, mai ales din punct de vedere al timpului faptul că un consultant fiscal poate determina rulajele intra-grup pe baza situațiilor financiare / fișelor de cont / altor documente primite de la societate, aceasta nemaifiind nevoită să calculeze rulajele sau să suporte alte costuri suplimentare generate de această operațiune.

În concluzie, cele 5 aspecte prezentate mai sus sunt esențiale pentru o societate care dorește să beneficieze de un dosar de prețuri de transfer, de studii de comparabilitate corect întocmite, respectiv de asistență în cazul desfășurării unui control fiscal la nivel de societate realizate conform reglementărilor privind respectarea principiilor prevăzute de articolul 11 din Codul Fiscal și Normele Metodologice aferente acestuia, de Ghidul OECD privind prețurile de transfer și cele prevăzute de Codul de Conduită al UE referitor la documentația prețurilor de transfer.

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă