Cabot Transfer Pricing

Lista datornicilor la stat apare la finalul lunii. Companiile mai au câteva zile pentru a face demersuri prin care să evite apariția pe listă13 octombrie 2022

Alina Andrei

La finalul lunii octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală va publica online listele cu companiile care înregistrează obligații fiscale restante la finalul celui de-al treilea trimestru al anului. Firmele care riscă să figureze în evidențele datornicilor mai pot încă evita, prin câteva demersuri, apariția pe aceste liste.

Implementată ca o modalitate de a descuraja acumularea de arierate bugetare, lista datornicilor se publică trimestrial de ANAF, pe pagina sa internet, conform Ordinului MFP nr. 558/2016. Aceste liste sunt disponibile într-o secțiune specială de pe pagina de internet a ANAF – https://www.anaf.ro/restante, care permite atât căutarea unei companii după denumire, cât și afișarea integrală a tuturor contribuabililor cu restanțe.

Potrivit Ordinului MFP, restanțe fiscale se consideră acele datorii fiscale care și-au depășit scadența, precum și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere (chiar și când pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată stabilit de Codul de procedură fiscală).

De cealaltă parte, ar merita menționat că nu sunt considerate obligații fiscale restante:

– obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

– obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ;

– obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

Totuși firmele nu vor figura pe liste pentru orice datorie neplătită la timp, pentru că actul normativ impune și anumite plafoane sub care restanțierii nu vor ajunge pe listele de datornici. Aceste plafoane sunt stabilite diferențiat în funcție de mărimea contribuabilului:

– 500.000 de lei, pentru contribuabilii mari;
– 250.000 de lei, pentru contribuabilii mijlocii;
– 100.000 de lei, în cazul celorlalte categorii de datornici.

Informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale, iar companiile care au și sedii secundare vor cumula atât obligațiile fiscale restante datorate pentru activitatea proprie, cât și obligațiile fiscale restante datorate de respectivele sedii secundare.

Demersurile pe care le pot face companiile ca să evite apariția pe listele de datornici

Înainte de publicarea listelor de datornici, companiile care urmează să figureze în aceste evidențe sunt anunțate în scris până la data de 15 octombrie. Dacă primesc o astfel de înștiințare, firmele trebuie să verifice informațiile din evidențele interne și să se asigure că situația datoriilor prezentată de ANAF este cea care reflectă realitatea.

În cazul în care constată că există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, iar datoriile prezentate depășesc plafoanele de semnificație din cauza unor erori de calcul ori de înregistrare, companiile au posibilitatea ca, în termen de cinci zile de la primirea notificărilor, să ceară corectarea situației fiscale. Practic, până în 20 octombrie, pot fi făcute aceste demersuri de actualizare, astfel încât companiile să figureze, și în evidențele ANAF, cu sumele reale pe care le datorează.

Dacă după primirea notificărilor, companiile nu fac niciun fel de demers, obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei, după cum precizează ordinul MFP citat. În această situație, în care datele sunt corecte și datoriile recunoscute ca atare, singura variantă a firmelor pentru a nu mai apărea pe lista datornicilor rămâne doar plata debitelor restante. Totuși, și în acest caz, plata ar trebui făcută cât mai rapid, căci informațiile fiscale se actualizează în termen de 15 zile de la achitarea integrală a creanțelor.

Articol apărut în Juridice.ro în 13 octombrie

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă