Ce optiuni am la dispozitie in situatia in care nu primesc un raspuns favorabil la contestatie?
Cum pot evita in viitor litigiile cu organele fiscale?

In afara de actiunea in instanta pe care o pot accesa contribuabilii care au primit o decizie negativa de solutionare a contestatiei, procedura amiabila (MAP sau Mutual Agreement Procedure) reprezinta un alt instrument avut la dispozitie de societatile care au primit ajustari ale preturilor de transfer in cazul tranzactiilor transfrontaliere pentru a evita dubla impunere.

De exemplu, ceea ce s-a impus suplimentar in Romania ca urmare a unei inspectii fiscale poate fi dedus la calculul bazei impozabile in jurisdictia fiscala cu care contribuabilul local la nivelul caruia s-a efectuat ajustarea a incheiat tranzactii transfrotanliere. Astfel ca, la nivel de grup, impactul ajustarii efectuate de autoritatile locale va fi zero (exceptand penalitatile si dobanzile de intarziere si avand in vedere perioada de timp de minim 2-3 ani in care se va efectua ajustarea corespondenta).

In prezent, legislatia interna mentioneaza doua forme pentru derularea procedurii amiabile:

  • Procedura amiabila initiata in baza conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state si
  • Procedura amiabila derulata in baza Conventiei privind eliminarea dublei impunerii in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (90/436/CEE) – Conventia de arbitraj aplicabila doar Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Un contribuabil poate solicita initierea unei proceduri amiabile in baza conventiei de evitare a dublei impuneri, daca respectivul tratat contine prevederi in acest sens. In conformitate cu Conventia Model OECD si Conventia de Arbitraj, persoana afectata poate initia procedura amiabila in termen de 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezulta o dubla impunere.

In cazul in care conventiile bilaterale de evitare a dublei impuneri contin prevederi diferite privind termenul limita de 3 ani vor fi aplicate acele prevederi.

Solicitarea de initiere a procedurii amiabile poate fi depusa indiferent daca persoana afectata sau care urmeaza a fi afectata de dubla impunere a recurs la caile de atac disponibile in temeiul dreptului intern, prin intermediul unei proceduri administrative si judiciare!

In eventualitatea in care contribuabilul la nivelul caruia s-a efectuat ajustarea, a recurs simultan la caile de atac disponibile in temeiul dreptului intern, termenul pentru derularea procedurii amiabile poate fi suspendat pe perioada derularii procedurii administrative sau judiciare pana la emiterea unei decizii definitive si irevocabile.

In situatiile de dubla impunere in care persoana afectata a solicitat initierea procedurii amiabile in baza Conventiei de arbitraj, in situatia in care administratiile fiscale implicate nu ajung la un acord amiabil in termen de 2 ani de la initierea cazului, persoana afectata de dubla impunere poate solicita initierea procedurii de arbitraj.
Sursa: ANAF

Mai multe date despre cererea pentru initierea procedurii amiabile si ce trebuie sa includa aici.

Un alt instrument avut la dispozitie de contribuabili pentru a evita controalele fiscale si ajustarile asociate preturilor de transfer este acordul de pret in avans.

APA (Advance Pricing Agreement sau Acordul de pret in avans) reprezinta actul administrativ fiscal emis de ANAF in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor viitoare efectuate intre persoane afiliate.
Informatii privind procedura de solicitare si documentatia necesara sunt continute in Ordinul Presedintelui ANAF nr 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea si modificarea acordului de pret in avans, precum si continutul cererii de emitere si modificare a acordului de pret in avans.

Procedura pentru APA este initiata de contribuabil, prin depunerea unei cereri pentru emiterea APA, cerere ce poate fi precedata de o discutie preliminara cu autoritatea fiscala, la solicitarea contribuabilului.

Acordul (APA) poate fi unilateral, bilateral sau multilateral si poate fi emis pentru o perioada de pana la 5 ani. Acesta este opozabil si obligatoriu pentru autoritatile fiscale, atata timp cat sunt respectati termenii si conditiile in care acesta a fost emis. Pentru evaluarea respectarii conditiilor, contribuabilul trebuie sa depuna la autoritatea fiscala un raport anual.

Termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul acordului unilateral si 18 luni, in cazul unui acord bilateral sau multilateral. In cazul contribuabililor mari si pentru o valoare consolidata a tranzactiilor anuale de peste 4 mil EURO, taxa pentru emiterea unui APA este de 20.000 Euro, iar taxa de modificare a acestuia este de 15.000 Euro. Pentru restul contribuabililor, taxa pentru emiterea acestuia este de 10.000 Euro, respectiv 6.000 Euro pentru modificarea acestuia.

Sursa: ANAF

Mai multe date despre APA – aici.

Cele mai recente proiecte in cadrul carora Cabot Trasfer Pricing a furnizat sau furnizeaza servicii de asistenta MAP si APA sunt prezentate aici.