Pregătirea anuală a dosarului de prețuri de transfer – opțional sau obligatoriu?

Scurt istoric al prevederilor legale în materie de preturi de transfer

Principiul valorii de piață a fost introdus în legislația fiscală din România în anul 1994 și este aplicabil tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate, inclusiv celor derulate între o persoană juridică străina și sediul său permanent din România. Începand cu anul 2010, tranzacțiile între persoane juridice române se încadrează, de asemenea, în sfera de aplicare a regulilor de stabilire a prețurilor de transfer, cu precizarea că anterior numai tranzacțiile derulate între entităti române cu persoane afiliate nerezidente puteau fi verificate de către autoritatea fiscală.

În ceea ce privește documentarea prețurilor de transfer, în 2008 a fost emis de către ANAF Ordinul 222 / 2008 privind dosarul prețurilor de transfer. Acesta este înlocuit în prezent de Ordinul 442 / 2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare / estimare a prețurilor de transfer.

Profilul de țară al României în ceea ce privește prețurile de transfer poate fi consultat aici.

Ordinul 442 / 2016 și anexele la acesta pot fi consultate aici

De ce este indicat să pregătesc anual dosarul prețurilor de transfer?

Pregătirea anuală a dosarului prețurilor de transfer este recomandată pentru a putea corecta din timp anumite „derapaje” privind prețurile de transfer. Astfel, dacă în urma pregătirii studiilor de comparabilitate reiese faptul ca societatea analizata trebuia să aibă o marjă netă de profit de 5% în loc de 2% cât a înregistrat la sfârșitul anului, aceasta poate corecta (ideal, pana la data depunerii declarației de impozit pe profit) rezultatul înregistrat la nivel local.

Ajustările voluntare efectuate la sfârsit de an pot reduce semnificativ penalitățile și dobânzile de întârziere, penalități și dobânzi care, dacă sunt aferente unui control pe ultimii 5 ani incheiați, pot de regula, să dubleze suma principală ajustată.

Cele mai recente proiecte de preturi de transfer pregătite de Cabot Transfer Pricing sunt prezentate aici.