Studiul de comparabilitate (piata) sau benchmark-ul. De ce este important sa il pregatesc anual?

Benchmarkul sau studiul de comparabilitate / piata (alaturi de Analiza Economica din care face parte) este cea mai importanta sectiune a dosarului de preturi de transfer și o componenta de baza in politica de preturi de transfer sau in evaluarea riscurilor asociate cu preturile de transfer.

Pregatirea studiului de comparabilitate presupune compararea preturilor sau a marjelor de profitabilitate nete sau brute (sau altor indicatori economico – financiari) calculate la nivelul societatii analizate / testate cu cele calculate la nivelul societatilor comparabile independente.

Identificarea societatilor comparabile independente trebuie sa fie realizata inainte de toate la nivel local (conform Ordinului 442/2016). Daca nu sunt identificate comparabile independente locale, atunci studiul de comparabilitate, trebuie extins pe piata Uniunii Europene, ulterior pe piata pan-europeana, iar daca nu sunt identificate comparabile nici pe piata pan-europeana, studiul va fi extins pe piata globala.

Odata ce avem setul final de societati comparabile independente, putem determina intervalul de comparabilitate sau intervalul de piata. Acesta va fi impartit in 4 segmente, iar segmentele de maxim si de minim vor fi eliminate, astfel ca intervalul de piata este setul de valori cuprins intre cuartila 1 si cuartila 3 a intervalului intercuartilar.

Un exemplu de calcul al valorii de piata poate fi accesat aici..

Benchmark-ul este deosebit de important in activitatea de conformare in ceea ce priveste preturile de transfer, intrucat este (inainte de toate) un mijloc de verificare interna. Astfel, daca indicatorii societatii analizate / testate nu se incadreaza in intervalul de piata, atunci societatea poate proceda la ajustarea voluntara sau la corectarea rezultatului pentru viitor, diminuand astfel riscurile de ajustare de catre inspectorii fiscali.

Cele mai recente proiecte in cadrul carora Cabot Trasfer Pricing a furnizat sau furnizeaza servicii de pregatire studii comparabilitate sunt prezentate aici.