The BIG picture sau imaginea de ansamblu a fluxurilor intre societatile afiliate ale aceluiasi grup

Politica preturilor de transfer este deosebit de importanta pentru grupurile de societati, intrucat furnizeaza o privire de ansamblu a intregului flux de activitati desfasurate de societatile care fac parte din aceste grupuri.

Redactarea politicilor de preturi de transfer in cadrul unui grup de societati presupune realizarea urmatorilor pasi:

  1. Identificarea tuturor societatilor grupului si a departamentelor cheie din fiecare societate,
  2. Discutii cu personal cheie din cadrul grupului si a societatilor acestuia pentru a determina tipurile de fluxuri / tranzactii intra-grup,
  3. Discutii cu personal cheie din cadrul grupului si a societatilor acestuia pentru a determina functiile indeplinite de fiecare societate / departament al grupului, riscurile asumate si activele utilizate in fluxurile intra-grup,
  4. Identificarea profilului societatilor grupului:
    a. Profilul producatorului / distribuitorului / prestatorului de servicii cu functii si riscuri depline,
    b. Profilul producatorului / distribuitorului / prestatorului de servicii cu functii si riscuri limitate.
  5. Identificarea celei mai adecvate metode a preturilor de transfer,
  6. Pregatirea studiilor de comparabilitate pentru fiecare tip de tranzactie intra-grup in conformitate cu metoda aleasa.

Cele mai recente proiecte de pregatire politici preturi de transfer pregatite de Cabot Transfer Pricing sunt prezentate aici.