Cabot Transfer Pricing

Asistență la control

cabot-servicii-asistență-la-control

Este suficient să transmit autorităților fiscale dosarul prețurilor de transfer? Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez într-o inspecție fiscală? Îmi cunosc toate drepturile de care beneficiez în caz de control fiscal?

În eventualitatea unui control fiscal, de cele mai multe ori transmiterea dosarului de prețuri de transfer nu este suficientă, în sensul că inspectorii vor solicita o serie de informații / situații suplimentare, cum sunt:

  • Situația livrărilor / achizițiilor intra-grup;
  • Modalitatea de calcul a indicatorilor intra-grup, situații din contabilitatea de gestiune – respectiv marje de rentabilitate per tip de produs;
  • Copii contracte societăți afiliate și societăți terțe, etc.

Pașii pe care contribuabilii trebuie să îi urmeze în caz de inspecție fiscală sunt enumerați aici.

Drepturile de care beneficiază contribuabilii în eventualitatea unui control fiscal sunt:

  • Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală,
  • Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție,
  • Dreptul ca activitatea contribuabilului să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării inspecției fiscale,
  • Dreptul de a refuza furnizarea de informații. Acest drept aparține soțului / soției, rudelor or afinilor contribuabilului / plătitorului până la gradul al treilea inclusiv, astfel că se aplică în cazul contribuabililor – persoane fizice și mai puțin în cazul contribuabililor persoane juridice. Contribuabilul poate fi asistat de un specialist, este protejat prin secretul fiscal, iar dacă un document va fi reținut, organul fiscal trebuie să îi elibereze o dovadă scrisă în acest sens,
  • Dreptul de a cunoaște rezultatele inspecției fiscale și dreptul de a fi informat pe parcursul inspecției fiscale asupra rezultatelor identificate, precum și dreptul de a fi ascultat de organul fiscal.

Modalitatea de efectuare a inspecției fiscale, obligațiile și drepturile contribuabilului / plătitorului sunt prezentate de ANAF.

Cele mai recente proiecte în cadrul cărora Cabot Trasfer Pricing a furnizat sau furnizează servicii de asistență la control sunt prezentate aici.

Cere ofertă