Cabot Transfer Pricing

Studii comparabilitate

cabot-servicii-pregătire-studii

Studiul de comparabilitate (piața) sau benchmark-ul. De ce este important să îl pregătesc anual?

Benchmarkul sau studiul de comparabilitate / piața (alături de Analiza Economică din care face parte) este cea mai importantă secțiune a dosarului de prețuri de transfer și o componentă de bază în politica de prețuri de transfer sau în evaluarea riscurilor asociate cu prețurile de transfer.

Pregătirea studiului de comparabilitate presupune compararea prețurilor sau a marjelor de profitabilitate nete sau brute (sau altor indicatori economico – financiari) calculate la nivelul societății analizate / testate cu cele calculate la nivelul societăților comparabile independente.

Identificarea societăților comparabile independente trebuie să fie realizată înainte de toate la nivel local (conform Ordinului 442/2016). Dacă nu sunt identificate comparabile independente locale, atunci studiul de comparabilitate trebuie extins pe piața Uniunii Europene, ulterior pe piața pan-europeana, iar dacă nu sunt identificate comparabile nici pe piața pan-europeana, studiul va fi extins pe piața globală.

Odată ce avem setul final de societăți comparabile independente, putem determina intervalul de comparabilitate sau intervalul de piață. Acesta va fi impărțit în 4 segmente, iar segmentele de maxim și de minim vor fi eliminate, astfel că intervalul de piață este setul de valori cuprins între cuartila 1 și cuartila 3 a intervalului intercuartilar.

Benchmark-ul este deosebit de important în activitatea de conformare în ceea ce privește prețurile de transfer, întrucât este (înainte de toate) un mijloc de verificare internă. Astfel, dacă indicatorii societății analizate / testate nu se încadrează în intervalul de piață, atunci societatea poate proceda la ajustarea voluntară sau la corectarea rezultatului pentru viitor, diminuând astfel riscurile de ajustare de către inspectorii fiscali.

Cele mai recente proiecte în cadrul cărora Cabot Trasfer Pricing a furnizat sau furnizează servicii de pregătire studii comparabilitate sunt prezentate aici.

Cere ofertă