Cabot Transfer Pricing

Comisia Europeană propune reguli comune pentru prețurile de transfer, aplicabile din 2026 la nivelul tuturor statelor membre06 decembrie 2023

Comisia Europeană propune reguli comune pentru prețurile de transfer, aplicabile din 2026 la nivelul tuturor statelor membre

Comisia Europeană a propus un nou cadru legislativ pentru armonizarea regulilor privind prețurile de transfer în cadrul Uniunii Europene, care ar urma să fie implementat de toate statele membre până la sfârșitul anului 2025 și aplicat efectiv începând cu 1 ianuarie 2026. Acest proiect de directivă vine ca răspuns la provocările actuale generate de lipsa unui sistem comun la nivelul UE, care conduce la probleme precum transferul profiturilor și evitarea impozitelor, litigiile și dubla impozitare, precum și la costuri ridicate de conformare pentru companii.

Prețurile de transfer, esențiale în tranzacțiile dintre companiile care fac parte din același grup, sunt momentan reglementate diferit în statele membre, ceea ce duce la interpretări divergente și practici neuniforme. Deși abordarea principială la nivelul statelor membre este una comună, mai ales în privința respectării principiului concurenței depline, există mai multe elemente, reguli ori definiții care diferă substanțial. Aceste diferențe generează consecințe ce țin de transferul de profit și evitarea taxelor, litigii și dublă impozitare, dar și costuri mari de conformare pentru companiile care operează în mai multe jurisdicții fiscale, căci ele trebuie să facă eforturi consistente pentru a respecta specificul, criteriile și regulile fiscale locale.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Comisia Europeană, aspecte precum definițiile „persoanelor afiliate” și a noțiunii de „control” diferă fundamental între statele membre, or acestea sunt condiții esențiale pentru aplicarea legislației prețurilor de transfer.

Propunerea Comisiei Europene (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0529%3AFIN) vizează tocmai armonizarea regulilor de prețuri de transfer în UE, încorporând principiul prețului de piață și regulile cheie de prețuri de transfer în legislația comunitară, pentru a asigura o abordare comună a conceptelor în toate statele membre. Scopul noii reglementări este de a crește certitudinea fiscală și de a reduce riscul de litigii ori dublă impozitare, limitându-se în același timp și oportunitățile de planificare fiscală agresivă de către companii.

Noul cadru de reglementare, care ar urma să includă atât reguli generale și organizarea principială a domeniului prețurilor de transfer, cât și norme specifice de aplicare, valabile la nivel european, va contribui inclusiv la simplificarea procedurilor de conformare fiscală pentru companii.

Astfel, principalele două obiective pe care și le propune viitoarea directivă vizează pe de-o parte stabilirea unui cadru de reguli comune obligatorii privind anumite aspecte legate de prețuri de transfer în cadrul Uniunii Europene (prin uniformizarea unor aspecte precum: definiția persoanelor afiliate, ajustări în oglindă care pot fi făcute de statele membre în anumite condiții, ajustări compensatorii de final de an și condițiile în care acestea se pot face, metodele de prețuri de transfer, precum și regula celei mai potrivite metode de analiză și analizele de comparabilitate), iar pe de alta, clarificarea rolului și statutului Ghidului OECD în materie de prețuri de transfer.

Un aspect cheie al propunerii este introducerea unui mecanism standardizat pentru determinarea prețurilor tranzacțiilor între entitățile afiliate ale unui grup multinațional. Acest lucru va facilita aplicarea principiului pieței libere („arm’s length”), care cere ca tranzacțiile dintre entitățile afiliate ale unui grup multinațional să fie evaluate la fel ca tranzacțiile între terți în circumstanțe comparabile.

Acest proiect de directivă are scopul de a armoniza și simplifica regulile fiscale pentru companiile care operează la nivel transfrontalier în cadrul blocului comunitar, fiind complementar cu alte inițiative recente ale Comisiei Europene, cum ar fi propunerea privind impozitarea marilor grupuri de companii din UE cu impozitul minim de 15%.

Directiva BEFIT (https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/corporate-taxation/business-europe-framework-income-taxation-befit_en), aflată și ea în lucru la Bruxelles, propune un set unic de reguli pentru determinarea bazei fiscale a grupurilor de companii. Prin acest nou cadru propus de Comisia Europeană, toate companiile membre ale unui grup ar urma să își calculeze baza fiscală conform unui set comun de ajustări fiscale aplicate declarațiilor lor financiare contabile. Bazele fiscale ale tuturor membrilor grupului vor fi agregate într-o singură bază fiscală, permițând compensarea transfrontalieră a pierderilor și oferind o certitudine fiscală sporită în conformitatea prețurilor de transfer. Regulile vor fi obligatorii pentru grupurile care operează în UE și au venituri anuale combinate de cel puțin 750 de milioane de euro. Acestea se vor aplica și companiilor cu sediul în afara UE, cu condiția ca membrii lor UE să genereze venituri anuale combinate de cel puțin 50 de milioane de euro. Grupurile mai mici vor putea opta pentru aceste reguli, dacă își doresc, acest lucru fiind deosebit de util pentru IMM-uri care operează transfrontalier. Noul sistem va include și o regulă de alocare tranzitorie a bazei de impozitare agregate, care presupune că fiecare membru al grupului va avea un procent din baza de impozitare agregată calculat pe baza mediei rezultatelor impozabile din ultimii trei ani fiscali, regulă ce va deschide calea pentru o metodă permanentă de alocare.

 

Articol apărut în Business-Mark

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă