Cabot Transfer Pricing

Din 2023 se modifică regulile pentru aplicarea facilităților fiscale de cercetare-dezvoltare25 noiembrie 2022

Din 2023 se modifică regulile pentru aplicarea facilităților fiscale de cercetare-dezvoltare

Acordarea stimulentelor fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare se va face, începând de la 1 ianuarie 2023, cu respectarea unor noi reguli, după ce Ministerul Finanțelor a publicat un ordin care reglementează condiții suplimentare pentru aplicarea articolului 20 din Codul fiscal, cel care permite o deducere suplimentară de 50% a cheltuielilor legate de activități de cercetare-dezvoltare.

Noile reglementări sunt prevăzute în Ordinul MF nr. 3265/2022 și sunt programate să intre în vigoare de anul viitor. Ordinul completează cadrul legal pentru acordarea facilităților fiscale în cazul activităților de cercetare-dezvoltare, stabilind noi reguli care trebuie bifate pentru aplicarea facilității fiscale prevăzute la articolul 20 din Codul Fiscal.

Vă reamintim că, în momentul de faţă, legislaţia fiscală reglementează mai multe tipuri de stimulente fiscale care se pot acorda pentru activităţile de cercetare-dezvoltare: companiile pot beneficia de o deducere suplimentară, în proporţie de 50%, a cheltuielilor efectuate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, aparatura şi echipementele destinate acestor activităţi pot fi amortizate accelerat, iar, pentru angajaţii care lucrează în proiecte de cercetare-dezvoltare, este permisă scutirea de impozit pe venit.

Legislația fiscală mai prevede, tot ca stimulent în acest domeniu, și o scutire de impozit pe profit pentru contribuabilii care desfășoară exclusiv activități de cercetare – dezvoltare în primii zece ani de activitate, dar această facilitate nu poate fi momentan pusă în practică pentru că autoritățile ar trebui să reglementeze mai întâi o schemă de ajutor de stat și să ceară aprobarea ei de către Comisia Europeană, lucru care până acum nu s-a întâmplat.

Noul ordin publicat de Ministerul Finanțelor vine să clarifice modul în care se va face, începând de anul viitor, aplicarea facilității fiscale care permite deducerea suplimentară, în proporție de 50%, a cheltuielilor efectuate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare.

Astfel, potrivit noului act normativ emis de ministerul de resort, pentru a fi eligibile să aplice această deducere a cheltuielilor, activitățile de cercetare-dezvoltare trebuie să fie cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare (așa cum este el definit prin OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică).

Proiectul trebuie să cuprindă mai multe informații, printre care: scopul, obiectivele sale și durata de desfășurare, bugetul și resursele alocate proiectului, sursele de finanțare și, dacă este cazul, echipa de proiect și infrastructura de cercetare, precum și rezultatul activității de cercetare-dezvoltare și caracterul ei inovativ.

Proiectele și activitățile vor fi încadrate ca fiind de cercetare-dezvoltare de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care va constitui un corp de experți înscriși într-un Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare dezvoltare.

Practic, contribuabilii vor avea opțiunea de a solicita certificarea activităților de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registru astfel încât să poată beneficia de stimulentele fiscale de la articolul 20 din Codul fiscal, iar pentru contribuabilii mari, certificarea proiectelor va fi obligatorie. Punctăm încă o dată că această obligație va interveni doar pentru a obține deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, restul stimulentelor reglementate de Codul fiscal în acest domeniu nefiind impactate de noile prevederi.

Pentru proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice naționale și internaționale nu va fi necesară certificarea.

În perioada următoare se va emite un ordin separat care să detalieze metodologia de selecție a experților, precum și modul lor de certificare a activităților de cercetare-dezvoltare eligibile pentru a primi stimulente.

 

Articol apărut în Bursa.ro

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă