Cabot Transfer Pricing

Riscuri și consecințe pentru companiile care nu și-au depus bilanțurile financiare la termenul din mai10 iunie 2024

Riscuri și consecințe pentru companiile care nu și-au depus bilanțurile financiare la termenul din mai

Firmele care nu au respectat termenul legal din 29 mai pentru depunerea situațiilor financiare anuale riscă amenzi care variază de la câteva sute la câteva mii de lei, amenzi care, începând din acest an, vor trebui plătite integral, fără posibilitatea de a fi reduse la jumătate dacă sunt achitate în termen de 15 zile de la impunere. Pe lângă sancțiunile financiare, nedepunerea bilanțurilor financiare pe 2023 poate duce la riscuri reputaționale, iar, pentru microîntreprinderi, chiar la pierderea acestui regim fiscal favorabil.

Legea contabilității sancționează deopotrivă nedepunerea bilanțurilor și depunerea lor cu întârziere. Firmele care nu își depun deloc situațiile financiare ale anului 2023 riscă amenzi de 5.000 de lei, în timp ce, dacă le depun cu întârziere, amenzile pot fi relativ mai mici, fiind stabilite în funcție de perioada care a trecut de la termenul final de transmitere. Astfel, pentru întârzierile de până la 15 zile lucrătoare de la termenul legal (împlinit pe 29 mai), amenda aplicată poate fi cuprinsă între 300 și 1.000 de lei, iar valoarea sancțiunii crește apoi progresiv: pentru 16-30 de zile lucrătoare întârziere, amenda variază de la 1.000 la 3.000 de lei, iar dacă termenul de depunere a fost depășit cu mai mult de 30 de zile lucrătoare, amenda începe de 1.500 de lei și poate ajunge până la 4.500 de lei.

Legislația sancționează în egală măsură și depunerea incorectă ori incompletă de raportări financiare, precum și lipsa unor documente obligatorii din cuprinsul lor, fiecare dintre aceste fapte având propriul interval de sancțiuni.

Spre exemplu, prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, este amendată cu sume cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei, iar încălcarea regulilor de întocmire sau semnare a bilanțurilor se sancționează cu sume de la 2.000 lei la 3.000 lei.

De asemenea, lipsa declarației scrise a administratorului prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale este și ea sancționată, sumele variind între 2.000 lei la 10.000 lei. Reamintim că această declarație este obligatorie și prin ea administratorul confirmă că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale conforme cu legislația și că bilanțurile depuse oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a activității companiei.

Cele mai mari amenzi, între 30.000 și 40.000 de lei, sunt prevăzute pentru companiile care au obligația legală să își auditeze situațiile financiare și nu o fac.

După cum arată peisajul de sancțiuni, încălcarea regulilor de depunere a situațiilor financiare anuale poate avea consecințe financiare foarte serioase asupra companiilor, mai ales în contextul în care multe dintre amenzi pot fi aplicate cumulat, ceea ce face ca valoarea totală a sancțiunilor financiare aplicate unei companii să crească simțitor.

Mai mult de atât, toate aceste amenzi vor trebui achitate integral de firmele care le primesc, în contextul în care Legea reformei fiscale (Legea 296/2023) a înăsprit considerabil regimul juridic pentru amenzile fiscal-contabile și a eliminat posibilitatea ca ele să fie achitate la jumătate din valoarea lor minimă când sunt plătite în 15 zile de la impunere.

Dincolo de sancțiuni pecuniare, nedepunerea situațiilor financiare anuale poate atrage și alte tipuri de sancțiuni indirecte, introduse în premieră în legislația fiscală. Mai exact, depunerea la timp a bilanțurilor financiare a devenit din 2024 condiție esențială pentru operarea fiscală ca microîntreprindere. Noile reglementări aplicabile chiar din acest an stabilesc că microîntreprinderile vor trece obligatoriu la plata impozitului pe profit dacă nu își depun la termen situațiile financiare aferente exercițiului anterior. Tranziția la impozitarea pe profit se va face începând cu trimestrul la care ar fi trebuit să se depună bilanțurile.

O veste bună pentru companii este că legislația societăților a fost modificată, astfel încât să nu mai existe și riscul dizolvării la nedepunerea situațiilor financiare și raportărilor contabile obligatorii.

Până în 2022, Legea societăților stabilea că, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv ANAF, Ministerul de Finanțe sau Registrul Comerțului, tribunalul poate pronunța dizolvarea unei companii, dacă aceasta nu își depunea situațiile financiare anuale sau raportările contabile. Începând din 26 noiembrie 2022, însă, prevederea a fost eliminată, astfel că firmele riscă acum numai amenzile prevăzute de Legea contabilității detaliate anterior, nu și această sancțiune completară și deosebit de gravă a desființării.

Chiar și așa, depunerea situațiilor financiare trebuie să rămână o prioritate pentru companii, iar cele care nu și-au finalizat încă raportările pe 2023 ar trebui să se grăbească pentru a le transmite la autorități, chiar și cu riscul de a primi amenzi pentru întârzieri. Nedepunerea deloc a bilanțurilor este și mai riscantă și poate fi privită ca un semnal de alarmă, care atrage atenția autorităților fiscale asupra companiilor respective pentru controale sau verificări mai elaborate.

 

Articol apărut în Business-Mark

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă