Cabot

20+ teste recomandate de ANAF companiilor care fac raportări SAF-T pentru a se asigura că sunt corecte21 martie 2023

20+ teste recomandate de ANAF companiilor care fac raportări SAF-T pentru a se asigura că sunt corecte

ANAF a publicat un document cu o serie de teste de consistență pe care le pot face companiile înainte să transmită raportările SAF-T, pentru a se asigura că datele depuse sunt corecte și complete. Deși sunt recomandate de ANAF, instituția precizează că testele nu sunt limitative și contribuabilii pot aplica și alte verificări proprii care să le ofere o încredere și mai sporită că raportările conțin toate informațiile necesare și corecte.

Documentul publicat de ANAF conține peste 20 de verificări pe care contribuabilii le pot aplica asupra datelor raportate prin XML aferent declarațiilor SAF-T, astfel încât să se asigure că depun raportări corecte și complete. Instituția a explicat că firmele care au depus declarații SAF-T incomplete sau incorecte au posibilitatea să rectifice aceste declarații.

În situația în care ANAF, ca urmare a analizelor efectuate, va identifica declarații incorecte sau incomplete, va proceda într-o primă etapă la notificarea contribuabililor care au depus astfel de declarații, urmând ca ulterior, în cazul în care neconformarea se menține, să procedeze la aplicarea graduală de sancțiuni. Vă reamintim că depunerea incorectă ori incompletă a fișierului SAF-T se poate amenda cu sume cuprinse între 500 și 1.500 de lei (celor care nu mai beneficiază de perioada de grație, cum este situația contribuabililor mijlocii care nu vor fi sancționați până la jumătatea acestui an).

Verificările recomandate de ANAF

1. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Adress -» verificarea completării câmpurilor City și Country.

2. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Contact -» verificarea completării câmpurilor First Name și Last Name.

3. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure -» verificarea completării câmpului Telephone.

4. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Bank Account -» verificarea completării câmpurilor IBAN Number sau Bank Account Number și Bank Account Name și Sort Code.

5. În secțiunea Master File, subsecțiunea General Ledger Accounts -» verificarea completării câmpurilor: Account ID, Account description, Account Type, Opening Debit/Credit Balance, Closing Debit/Credit Balance.

6. În secțiunea Master File, subsecțiunea Customers – Company Structure -» verificarea completării câmpurilor: Registration number, Name, Adress – City, Country, cât și a: CustomerID, Account ID, Opening Debit/Credit Balance, Closing Debit/Credit Balance. Verificarea Registration number versus CustomerID, care ar trebui să fie identice.

7. În secțiunea Master File, subsecțiunea Suppliers – Company Structure -» verificarea completării câmpurilor: Registration number, Name, Adress – City, Country, cât și a: SupplierID, Account ID, Opening Debit Balance, Opening Credit Balance, Closing Debit Balance, Closing Credit Balance. Verificarea Registration number versus SupplierID, care ar trebui să fie identice.

8. În secțiunea Master File, subsecțiunea Tax Table – Tax Table Entry -» verificarea completării câmpurilor: Tax Type, Description, Tax Code Details – Tax Code, Tax percentage sau Flat Tax Rate – Amount Structure (Amount, Currency Code, Currency Amount), Base Rate, Country.

9. În secțiunea Master File, subsecțiunea UOM Table -» verificarea completării câmpurilor: Unit of Measure, Description.

10. În secțiunea Master File, subsecțiunea Analysis Type Table – Analysis Type Table Entry -» verificarea completării câmpurilor: Analysis Type, Analysis Type Description, Analysis ID, Analysis Description.

11. În secțiunea Master File, subsecțiunea Products – Product -» verificarea completării câmpurilor: Product Code, Description, Product Commodity Code, UOM Base, UOM Standard, UOM To UOM Base Conversion Factor.

12. În secțiunea Master File -» verificarea egalității între totalul soldurilor inițiale ale conturilor debitoare (Opening Debit Balance) și totalul soldurilor inițiale creditoare (Opening Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9).

13. În secțiunea Master File -» verificarea egalității între totalul soldurilor finale ale conturilor debitoare (Closing Debit Balance) și totalul soldurilor finale creditoare (Closing Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9).

14. În secțiunea Master File -» verificarea soldurilor finale (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ale lunii să coincidă cu soldurile inițiale (Opening Debit Balance și Opening Credit Balance) ale lunii următoare.

15. În secțiunea Master File -» se verifică soldurile finale ale conturilor lunii (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance), ținând cont de următoarele formule:

– pentru conturile de Activ: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj debitor (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) – Rulaj creditor (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);

– pentru conturile de Pasiv: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj creditor (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries) – Rulaj debitor (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);

– pentru conturile Bifuncționale se vor urma aceleași reguli de mai sus, în funcție de soldul inițial al contului.

16. În secțiunea General Ledger Entries subsecțiunea Entries -» se verifică dacă totalul rulajelor debitoare (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) este egal cu totalul rulajelor creditoare (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries).

17. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure -» se verifică ipoteza ca Amount să fie egal cu Currency Amount doar în situația în care Currency code este RON.

18. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure -» se verifică ipoteza ca Amount să fie diferit de Currency Amount în situația în care Currency code este diferit de RON.

19. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure -» tranzacțiile în monedă străină trebuie raportate corespunzător prin indicarea Currency Code relevant, astfel încât la Amount să se completeze valoarea denominate în RON a tranzacției, iar la CurrencyAmount să se completeze valoarea în moneda străină a tranzacției.

20. În secțiunea GeneralLedgerEntries -» Tax percentage aferent Tax code de TVA aplicat asupra bazei (Debit Amount/Credit Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă la nivelul DebitAmount/Credit Amount în structura TaxInformation la nivelul liniei respective din tranzacție.

21. În secțiunea Source Documents -» Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices – Invoice – Invoice Line – Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices – Invoice – Invoice Line – Tax information – TaxAmount.

22. În secțiunea Source Documents -» Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices – Invoice – Invoice Line – Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices – Invoice – Invoice Line – Tax information – TaxAmount.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă