Cabot Transfer Pricing

Companiile își pot reduce riscurile fiscale pe tranzacțiile complexe prin obținerea unei certificări de la MFP că aplică modul corect de taxare. Care este procedura?10 mai 2023

Companiile își pot reduce riscurile fiscale pe tranzacțiile complexe prin obținerea unei certificări de la MFP că aplică modul corect de taxare. Care este procedura?

Companiile care urmează să realizeze tranzacții complexe din punct de vedere fiscal sau de valori foarte mari, cu impact major asupra taxelor pe care le datorează la stat, pot cere anticipat de la Ministerul de Finanțe o soluție fiscală SFIA – un instrument prin care se pot asigura că tratamentul fiscal pe care îl vor aplica este unul în acord cu legislația în vigoare și cu interpretarea oficialilor. În acest mod, companiile își pot reduce incertitudinile fiscale, minimizând-și riscurile de litigii și evitând să achite sume suplimentare de plată în cazul unui control ANAF. Procedura pentru obținerea acestor soluții oficiale a fost reglementată recent și vizează strict operațiuni viitoare, mecanismul confirmării de tratament fiscal nefiind disponibil pentru tranzacțiile deja derulate de companii.

Activitatea de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate (SFIA) a fost mutată anul trecut din competența ANAF în cea a Ministerului de Finanțe, astfel că, prin Ordinul MF nr. 1.178/2023, publicat recent, ministerul a oficializat o nouă procedură prin care contribuabilii pot să solicite și să obțină asemenea răspunsuri individualizate și certe pentru tratamente fiscale ce trebuie aplicate tranzacțiilor din perspectiva impozitelor, taxelor sau contribuțiilor sociale obligatorii datorate.

Procedura publicată de Ministerul de Finanțe este una destul de laborioasă și trebuie studiată cu atenție pentru că detaliază atât conținutul cererii care trebuie depuse de contribuabili și documentația ce trebuie anexată, cât și cerințele obligatorii de admisibilitate a solicitărilor sau motivele ori situațiile care duc la amiterea sau la respingerea unor soluții fiscale.

Principalele elemente ale procedurii, precum și pașii care trebuie urmați de companiile care vor să obțină de minister o confirmare de tratament fiscal aplicabil unei operațiuni viitoare sunt explicitați de consultanții noștri mai jos:

1. Discuția preliminară. Înainte de a depune cererea pentru SFIA, contribuabilii pot solicita organizarea unei discuții preliminare cu Ministerul Finanțelor pentru a aborda aspecte legate de tranzacțiile propuse. Actul normativ reglementează în amănunt condițiile în care se organizează această discuție și precizează expres că afirmațiile sau comentariile reprezentanților Ministerului Finanțelor nu sunt opozabile și nici nu reprezintă un angajament cu privire la aprobarea sau respingerea cererii pentru emiterea SFIA. Rolul unei discuții preliminare este mai degrabă unul exploratoriu, decât unul de oportunitate propriu-zisă pentru o anumită soluție fiscală. Scopul acestei întâlniri este orientat mai mult spre înțelegerea unor aspecte cu caracter general referitoare la elaborarea în sine a viitoarei cereri pentru emiterea unei SFIA, astfel încât ea să îndeplinească integral cerințele și condițiile procedurale obligatorii. Discuția preliminară nu este un element obligatoriu, dar poate ajuta companiile să înțeleagă mai bine cum trebuie să pregătească întreaga documentație astfel încât aceasta să fie admisă de specialiștii din Minister și să ajungă la analiza de fond.

2. Solicitarea SFIA. Pentru obținerea propriu-zisă a unei soluții fiscale individuale anticipate, contribuabilii trebuie să depună o cerere la autoritățile fiscale, în care să detalieze situația fiscală ce necesită clarificări și să propună o abordare de tratament fiscal. Cererea se depune online, alături de o documentație specifică, cu cel puțin 90 de zile anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile respective. Cererea pentru SFIA trebuie să conțină informații detaliate despre operațiunile ce urmează să fie derulate, o propunere de tratament fiscal argumentată de companie și o documentație care să susțină argumentele respective.

3. Analiza prealabilă a cererii. În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii pentru emiterea SFIA, Ministerul Finanțelor va efectua o analiză prealabilă pentru a verifica respectarea condițiilor de formă și confirmarea plății taxei aferente. Tariful pentru obținerea SFIA nu este reglementat prin procedură, el fiind stabilit deja în Codul de procedură fiscală și diferențiat în funcție de mărimea sau tipul companiei. Mai exact, taxa pentru aprobarea unei soluții fiscale anticipate este de 5.000 euro pentru fiecare obligație fiscală principală pentru contribuabilii mari și contribuabilii nerezidenți și de 3.000 euro pentru contribuabilii mici și mijlocii. Aici este important sa rețineți precizarea legată de „fiecare obligație fiscală principală”, în sensul în care obiectul cererii pentru emiterea unei SFIA este limitat la o singură situație fiscală de fapt viitoare și la o singură obligație fiscală principală. Acest lucru nu înseamnă că se limitează numărul de cereri pe care le poate depune o companie, ci doar că nu se pot include într-o singură cerere mai multe spețe fiscale.

4. Analiza și evaluarea cererii pe fond. Dacă cererea companiei bifează toate condițiile de formă, specialiștii din minister vor analiza cererea pe fond și vor evalua situația fiscală descrisă în funcție de legislația fiscală în vigoare, precum și soluția propusă de contribuabil. Solicitările de emitere SFIA sunt soluționate în maximum șase luni, dar termenul poate fi prelungit în cazul în care este necesară analiza unor documente suplimentare care sunt cerute contribuabililor ulterior.

5. Emiterea unui proiect de SFIA. Înainte de a emite o soluției fiscale finală, specialiștii din Minister vor trimite companiei proiectul soluției fiscale, aceasta având dreptul să își formuleze propriul punct de vedere. În situația în care contribuabilul nu este de acord cu SFIA emisă, va transmite în termen de 30 de zile de la comunicare o notificare Ministerului Finanțelor. SFIA pentru care compania a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

6. Emiterea SFIA. Atât SFIA, cât și respingerea acesteia se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.

7. Comunicarea SFIA și monitorizarea aplicării ei. Solutia fiscală individuală anticipată va fi comunicată contribuabilului, oferind clarificări privind tratamentul fiscal aplicabil tranzacțiilor propuse și modul în care trebuie să fie îndeplinite obligațiile fiscale. Activitatea de monitorizare a aplicării soluțiilor fiscale de către companiile cărora le sunt destinate se efectuează periodic de către structurile și unitățile subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În practică, soluționarea unei SFIA durează mai mult decât termenul legal de 6 luni, însă această modalitate de confirmare a tratamentului fiscal aplicabil unor tranzacții rămâne metoda utilizată de reducere a riscurilor fiscale în cazul unora dintre contribuabilii mijlocii și mari.

 

Articol apărut în Business-Mark.ro

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă