Cabot Transfer Pricing

Acordurile de preț în avans07 februarie 2024

Acordurile de preț în avans

Acordurile de preț în avans reprezintă instrumente utilizate în domeniul prețurilor de transfer pentru a evita litigiile între contribuabili și autoritățile fiscale referitoare la evaluarea corectă a prețurilor de transfer.

Acordul de preț în avans este un document administrativ emis de Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF), la cererea companiilor, contra unei taxe, în care se stabilesc în scris condițiile și modalitățile pentru stabilirea prețurilor de transfer utilizate într-o tranzacție intra-grup.

Acordul de preț în avans face referire exclusiv la tranzacțiile care vor avea loc după data emiterii acestuia, acoperind astfel doar evenimente viitoare. Acordul de preț în avans nu poate face referire la tranzacțiile efectuate în trecut.

De regulă, acordurile de preț în avans se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, iar în această perioadă autoritățile fiscale nu pot solicita dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile convenite în cadrul acordului de preț în avans.

Contribuabilul sau plătitorul, beneficiar al unui acord de preț în avans, are responsabilitatea de a furniza anual către organul fiscal care a emis acordul un raport detaliat referitor la respectarea termenilor și condițiilor stipulate în acord. Acest raport trebuie depus în conformitate cu termenul legal stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale și, respectiv, a rapoartelor contabile anuale.

Acordurile de preț în avans pot varia în funcție de numărul de autorități fiscale implicate în procesul de obținere al acestora. Acordurile unilaterale presupun implicarea exclusivă a autorităților din România în aprobarea condițiilor și modalităților prin care vor fi stabilite prețurile de transfer pentru tranzacțiile intra-grup. Acordurile bilaterale presupun implicarea în aprobarea condițiilor și modalităților prin care vor fi stabilite prețurile de transfer pentru tranzacțiile intra-grup atât a autorităților fiscale din România, cât și a celor din altă țară.

Acordurile multilaterale presupun implicarea autorităților fiscale din România, cât și din mai multe țări în aprobarea condițiilor și modalităților pentru stabilirea prețurilor de transfer în cadrul tranzacțiilor intra-grup.

Scopul acordurilor de preț în avans constă în prevenirea potențialelor dispute legate de prețurile de transfer, prin stabilirea în prealabil a unui set de criterii aplicabile pe o anumită perioadă în cadrul tranzacției respective, asigurând astfel conformitatea cu principiul valorii de piață.

Pregătirea unui acord de preț în avans pentru anumite tranzacții generează o serie de avantaje pentru societatea care îl întocmește. Societatea poate evita desfășurarea unui control fiscal pentru tranzacțiile incluse în acord, poate elimina riscul de ajustare a prețurilor de transfer, contribuind la evitarea penalizărilor privind tranzacțiile care fac obiectul acordului de preț în avans. De asemenea, societatea poate preveni dubla impunere asigurând claritatea și corectitudinea plăților de impozite, taxe și poate reduce cheltuielile legate de elaborarea documentației prețurilor de transfer pentru tranzacțiile cuprinse în acord.

Taxele percepute de autoritățile fiscale pentru emiterea acestor acorduri de preț în avans diferă în funcție de clasificarea contribuabililor, dar și de valoarea tranzacțiilor intra-grup desfășurate de aceștia.

Pentru contribuabilii mari care au o valoare consolidată a tranzacțiilor mai mare de 4.000.000 EUR se percepe o taxă de 20.000 EUR/acord de preț în avans. În cazul în care contribuabilii doresc să modifice acordul de preț în avans inițial vor plăti o taxă de 15.000 EUR/acord de preț în avans.

Pentru contribuabilii mici și mijlocii care au valoare consolidată a tranzacțiilor mai mică de 4.000.000 EUR, se percepe o taxă de 10.000 EUR/acord de preț în avans. În cazul în care contribuabilii doresc să modifice acordul de preț în avans inițial vor plăti o taxă de 6.000 EUR/acord de preț în avans.

În funcție de dificultatea speței, dar și de numărul de autorități fiscale implicate în procesul de obținere a acordului de preț în avans, termenul de emitere poate fi de 12 luni pentru acordul de preț în avans unilateral (cu posibilitate de prelungire) și 18 luni pentru acordurile de preț în avans bilaterale sau multilaterale (cu posibilitate de prelungire).

Conform celor mai recente date publicate în Raportul de activitate al ANAF1, în semestrul I al anului 2023 au fost emise 12 acorduri de preț în avans și au fost soluționate 2 cereri de inițiere a procedurii amiabile.

Înainte de a depune cererea de emitere sau modificare a unui acord și a documentației corespunzătoare, contribuabilul poate să solicite în scris ANAF-ului o discuție preliminară pentru a stabili necesitatea încheierii unui acord sau, după caz, pentru a discuta condițiile modificării acordului de preț de avans existent. Solicitarea pentru discuția preliminară va include informații referitoare la datele de identificare ale contribuabilului și ale reprezentantului legal, precum și informații referitoare la subiectul discuției.

Prin urmare, întocmirea acordurilor de preț în avans poate genera avantaje pentru societățile care le întocmesc, însă, este necesară o analiză amplă a tranzacțiilor între persoane afiliate pentru care se solicită acordul realizată de consultanți fiscali specializați în domeniul prețurilor de transfer în vederea obținerii unui acord aprobat de autoritățile fiscale.

 

1 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Raport_activitate_ANAF_semI2023.pdf

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă