Cabot Transfer Pricing

Analiza funcțională a tranzacțiilor intra-grup30 mai 2024

Analiza funcțională a tranzacțiilor intra-grup

Conform Anexei 3 la Ordinul nr. 442/2016 din 22 ianuarie 2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul, condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer, dosarul prețurilor de transfer trebuie să conțină o prezentare a principalelor funcții îndeplinite, riscuri asumate și active utilizate de către societatea pentru care este întocmit dosarul de prețuri de transfer și părțile sale afiliate în cadrul tranzacțiilor desfășurate în perioada supusă analizei.

După cum se menționează în Ghidului OECD în materie de prețuri de transfer, analiza funcțională reprezintă o metodă esențială pentru determinarea și prezentarea informațiilor relevante despre o societate, cu accent pe identificarea funcțiilor, riscurilor și activelor, astfel încât să se înțeleagă modul în care acestea sunt împărțite între societățile implicate în tranzacțiile analizate.

Analizând tranzacțiile dintre două societăți independente, compensația reflectă de obicei funcțiile atribuite fiecăreia dintre acestea, riscurile de afaceri asumate de părțile implicate și activele utilizate în cadrul acestor tranzacții. Cu cât investiția în tranzacție (reprezentată de funcțiile și activele implicate) este mai semnificativă, cu atât remunerația ar trebui să fie mai substanțială. În ceea ce privește riscul comercial, în mod teoretic, cu cât o investiție este mai riscantă, cu atât remunerația ar trebui să fie mai mare. În contrast, un risc mai scăzut ar trebui să conducă la venituri mai mici, dar constante.

Prin urmare, analiza prețurilor de transfer trebuie să țină cont de contribuția fiecărui membru al grupului în ceea ce privește funcțiile îndeplinite, riscurile asumate și activele utilizate. În plus, analiza prețurilor de transfer trebuie să ia în considerare și să evalueze termenii contractuali ai tranzacției, circumstanțele economice și strategiile de afaceri specifice ale societății analizate.

În vederea completării acestei secțiuni a dosarului de prețuri de transfer este necesară analiza contractelor în baza cărora au fost realizate tranzacțiile intra-grup. Contractele includ informații despre produsele vândute/achiziționate, tipul de servicii prestate/achiziționate, prețul produselor/serviciilor, informații despre condițiile de plată, valabilitatea contractului, precum și alte informații utile în vederea întocmirii unei analize funcționale. În cazul în care între părți nu sunt încheiate contracte, este necesară o descriere cât mai detaliată și cât mai corectă a modalității în care tranzacțiile se derulează, astfel încât toate elementele menționate anterior să rezulte din descriere.

Analiza funcțională este instrumentul cu care se stabilește profilul funcțional al entității analizate. În practică, există mai multe tipare, cum ar fi: producători /distribuitori / prestatori cu funcții și riscuri depline, sau producători / distribuitori / prestatori cu funcții și riscuri limitate, care produc / distribuie / prestează pe bază de comandă.

Producătorii cu funcții și riscuri limitate sunt adesea implicați în procese de producție sau asamblare, fără a deține controlul asupra activităților de marketing, vânzări sau cercetare și dezvoltare. Riscurile asumate de acești producători sunt reduse, deoarece sunt implicați în activități cu un grad mai mic de incertitudine sau expunere la riscuri de piață. Remunerația acestor producători poate fi mai mică în comparație cu cea a producătorilor cu funcții și riscuri depline, reflectând nivelul redus de responsabilitate și riscuri asumate.

Producătorii cu funcții și riscuri depline dețin controlul asupra întregului lanț de activități, inclusiv producție, marketing, vânzări, cercetare și dezvoltare. Riscurile asumate de acești producători sunt mai mari, deoarece sunt expuși la o gamă mai largă de riscuri, cum ar fi fluctuațiile pieței, inovația tehnologică sau schimbările legislative. Remunerația acestor producători este adesea mai mare în comparație cu cea a producătorilor cu funcții și riscuri limitate, pentru a compensa nivelul ridicat de responsabilitate și expunere la riscuri.

Distribuitorii cu funcții și riscuri limitate sunt implicați în procesele de distribuție și comercializare a bunurilor sau serviciilor, fără a deține controlul asupra activităților de producție, cercetare și dezvoltare sau marketing avansat. Riscurile asumate de distribuitorii cu funcții și riscuri limitate sunt mai reduse, deoarece sunt implicați în activități mai puțin expuse la incertitudine și fluctuații de piață. Remunerația acestor distribuitori poate fi mai mică în comparație cu cea a distribuitorilor cu funcții și riscuri depline, reflectând nivelul redus de responsabilitate și riscuri asumate.

Distribuitorii cu funcții și riscuri depline sunt responsabili de toate aspectele procesului de distribuție și comercializare, inclusiv gestionarea stocurilor, promovarea și vânzarea produselor, precum și gestionarea relațiilor cu clienții. Aceștia se confruntă cu riscuri mai mari, deoarece sunt expuși la fluctuații de preț, riscuri de credit și alte riscuri asociate activităților de distribuție și comercializare. Remunerația acestor distribuitori este adesea mai mare întrucât reflectă nivelul ridicat de responsabilitate și de riscuri asumate în cadrul activităților lor.

În cadrul analizei prețurilor de transfer, este crucială identificarea corectă a funcțiilor și riscurilor asumate de fiecare entitate participantă la tranzacții și stabilirea unei remunerații adecvate pentru fiecare categorie în funcție de contribuția lor la în cadrul lanțului creator de valoare. Acest lucru este esențial pentru asigurarea conformității fiscale și corectitudinii întocmirii dosarului de prețuri de transfer.

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă