Cabot Transfer Pricing

Importanța pregătirii dosarului de prețuri de transfer23 ianuarie 2024

Documentul prin intermediul căruia inspectorii fiscali pot verifica corectitudinea stabilirii prețurilor pentru tranzacțiile intra-grup poartă denumirea de dosarul prețurilor de transfer.

Pregătirea anticipată a dosarului de prețuri de transfer poate genera o serie de avantaje pentru societățile care îl întocmesc. Spre exemplu, dosarul prețurilor de transfer include analize ale riscurilor la care se expune societatea, analize economice realizate pentru tranzacțiile intra-grup, analize funcționale, dar și analize ale industriei în care activează societatea pentru care este întocmit dosarul.

Cu ajutorul dosarului de prețuri de transfer, se pot constata eventuale nereguli și ulterior se pot efectua corecții, diminuând impactul negativ al acestora asupra societății pentru care este pregătit dosarul, mai ales în cadrul unei inspecții fiscale.

Dosarul de prețuri de transfer cuprinde o analiză a principalelor funcții îndeplinite, riscuri asumate și active utilizate de către societatea pentru care este întocmit dosarul și părțile sale afiliate în cadrul tranzacțiilor intra-grup desfășurate în perioada supusă verificării. Prin urmare, în cazul în care societatea este expusă unor riscuri, acest dosar de prețuri de transfer le poate semnala și clarifica prin analize detaliate și aprofundate.

Întocmirea dosarului de prețuri de transfer ajută la înțelegerea aprofundată a modelului de business al societății, dar și la posibilitatea de planificare fiscală a taxelor și impozitelor datorate de societate/ prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale. Este de recomandat pentru contribuabilii mici și mijlocii să pregătească dosarul de prețuri de transfer din timp întrucât pot evita apariția unor posibile ajustări viitoare realizate de autoritățile fiscale și pot stabili la nivelul societății o politică de prețuri de transfer. Desigur, pentru contribuabilii mari, pregătirea dosarului de prețuri de transfer este o obligație fiscală.

Referitor la prețurile tranzacțiilor intra-grup, conform intervalelor rezultate din studiile de comparabilitate care fac parte din dosarul prețurilor de transfer, o societate poate observa la ce nivel se situează marja de profit obținută din respectivele tranzacții, fie se încadrează în interval (prețul este la nivelul pieței), fie nu se încadrează (prețul nu este la nivelul pieței). Aceste studii de comparabilitate ne arată dacă baza impozabilă a societății este sau nu subevaluată ca urmare a tranzacțiilor intra-grup desfășurate de aceasta.

Un studiu de comparabilitate presupune identificarea companiilor care realizează activități similare cu cele ale societății a cărei profitabilitate este testată, fiind folositor și pentru o analiza a concurenței societății, dar și a rezultatelor financiare ale industriei în care activează societatea.

De asemenea, în cazul în care au fost identificate erori la stabilirea prețurilor de transfer, pregătirea dosarului de prețuri de transfer înaintea închiderii exercițiului financiar, adică până la data de 29 mai 2024 sau cel târziu până la data depunerii declarației de impozit pe profit (termenul pentru 2024 este 25 iunie), poate semnala multiple posibile erori, societatea având astfel șansa de a le corecta prin intermediul ajustărilor voluntare privind prețurile de transfer.

Ajustarea voluntară privind prețurile de transfer generează fie un risc mai redus de ajustare realizată de autoritățile fiscale, fie penalități mai mici în cadrul controlului fiscal desfășurat la nivel de societate.
Societatea are două opțiuni prin care poate ajusta voluntar prețurile de transfer. Prima opțiune este depunerea unei declarații rectificative, iar a doua opțiune este emiterea unei facturi de regularizare intra-grup.

În legislația fiscală din România nu sunt prevăzute reguli speciale aplicabile ajustărilor voluntare de final de an ale prețurilor de transfer, contribuabilul român având posibilitatea de ajustare voluntară de prețuri de transfer în relația cu o persoană afiliată română ori de câte ori, ca urmare a analizei realizate ca parte a dosarului prețurilor de transfer, se constată că prețurile de transfer practicate nu respectă principiul valorii de piață.

Din punct de vedere al procedurilor, o ajustare voluntară de prețuri de transfer se poate realiza sub forma unei declarații rectificative prin care societatea poate efectua corecții în plus sau în minus asupra nivelul obligațiilor fiscale inițial declarat. Conform regulilor prevăzute în art. 105 din Codul de procedură fiscală, ajustările voluntare de prețuri de transfer nu se pot realiza în cadrul unei inspecții fiscale desfășurate la nivel de societate.

Prin urmare, pregătirea dosarului de prețuri de transfer generează avantaje clare societăților, întrucât analizele economice și funcționale efectuate ca parte a dosarului pot semnala erori, pot identifica riscuri, iar consultanții fiscali specializați în prețuri de transfer pot sugera soluții pentru a corecta erorile identificate.

 

Articol apărut în Business-Mark

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă