Cabot Transfer Pricing

Notificarea de conformare05 iunie 2024

Notificarea de conformare

Potrivit strategiei Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), eficiența colectării se va îmbunătăți prin sprijinirea conformării fiscale, cu accent deosebit, și prin combaterea evaziunii fiscale în ceea ce privește declararea și plata impozitelor și taxelor.

În anul 2024, au apărut multiple schimbări în legislația fiscală care vizează în principal combaterea evaziunii fiscale transfrontaliere și crearea unui mediu fiscal mai echitabil și mai predictibil pentru companii. Impactul acestor schimbări internaționale asupra contribuabililor români a fost semnificativ, deoarece aceștia au fost obligați să se adapteze la noile cerințe fiscale și să-și ajusteze practicile și strategiile fiscale pentru a rămâne în conformitate cu legislația. Aceste multiple schimbări legislative conduc la multiplicarea controalelor și inspecțiilor fiscale, precum și la introducerea de noi instrumente de conformare voluntară a contribuabililor.

Conform OUG 188/2022, înainte de a demara orice verificare de inspecție fiscală, contribuabilii vor primi o notificare de conformare de la autoritățile fiscale. Această notificare le oferă contribuabililor un termen de 30 de zile pentru a remedia orice probleme identificate de autorități. Cu toate acestea, există și circumstanțe în care emiterea acestui document nu este necesară.

De regulă, notificările de conformare se trimit cu scopul de a iniția o inspecție fiscală. Înainte de a transmite o notificare de conformare, inspectorii fiscali efectuează analize de risc pentru a pentru a evalua nivelul de conformitate fiscală al contribuabililor și pentru a identifica potențialele riscuri fiscale.

În cadrul acestor analize, inspectorii fiscali pot verifica corectitudinea și completitudinea înregistrărilor contabile, a raportărilor financiare și a documentelor justificative, pot analiza prețurile de transfer și tranzacțiile între entități afiliate, pentru a se asigura că acestea sunt efectuate conform principiului valorii de piață. De asemenea, în cadrul analizelor de risc sunt verificate exactitatea și corectitudinea declarațiilor fiscale depuse de contribuabili, inclusiv a corectitudinii aplicării reglementărilor fiscale și a deductibilității cheltuielilor, este evaluată respectarea legislației fiscale în ceea ce privește impozitele și taxele aplicabile, inclusiv impozitul pe profit, TVA-ul, impozitul pe venit și alte obligații fiscale specifice, sunt identificate tranzacțiile suspecte, cum ar fi evaziunea fiscală, transferul ilegal de active sau alte practici neconforme cu legislația fiscală.

Notificările sunt emise atunci când sunt identificate noi riscuri fiscale, care nu au fost notificate anterior și nici nu au fost subiectul unor controale fiscale. Aceste notificări de conformare pot fi transmise lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de perioada fiscală corespunzătoare impozitului, taxei sau contribuției pentru care a fost identificat riscul fiscal.

Depunerea sau corectarea declarațiilor în urma primirii notificărilor de conformare nu va împiedica autoritățile fiscale să efectueze acțiuni de verificare a situației fiscale, însă acest acțiuni de verificare se vor efectua după expirarea termenului menționat, adică după cele 30 de zile.

Societățile care primesc notificări de conformare trebuie să răspundă în termen de 30 de zile fie prin depunere de rectificative, fie printr-un răspuns argumentat. Practic, dacă riscurile identificate de inspectorii fiscali sunt de natura prețurilor de transfer, societățile pot răspunde prin transmiterea dosarului de prețuri de transfer sau prin transmiterea studiilor de comparabilitate.

Dacă, în mod normal, termenul de pregătire al dosarului de prețuri de transfer este cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a societății în cauză cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, prin transmiterea unor astfel de notificări de conformare se reduce termenul de pregătire al dosarului de prețuri de transfer, sau a studiilor aferente, la doar 30 de zile, fără posibilitate de prelungire.

Notificările de conformare pot fi transmise contribuabililor prin poștă sau prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) al ANAF, unde aceștia pot accesa documentele fiscale și pot comunica electronic cu autoritățile fiscale.

Prin urmare, notificările de conformare emise de ANAF sunt un instrument important în procesul fiscal, care are scopul de a asigura respectarea legislației fiscale și corectitudinea declarațiilor fiscale ale contribuabililor. Respectarea și gestionarea adecvată a acestor notificări sunt esențiale pentru menținerea conformității fiscale și evitarea posibilelor controverse sau litigii ulterioare.

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă