Cabot Transfer Pricing

Proiect legislativ «Pillar 2»05 aprilie 2024

Proiect legislativ «Pillar 2»

A fost publicată Legea 431/2023 în data de 29 decembrie 2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni.

Proiectul de lege presupune implementarea Directivei UE 2022/2523 a Consiliului din 14 decembrie 2022, care vizează stabilirea unui nivel minim global de impozitare pentru grupurile de întreprinderi multinaționale și pentru grupurile naționale de mari dimensiuni. Această directivă a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 22 decembrie 2022, iar termenul limită pentru implementarea sa de către statele membre a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2023.

Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a formulat un plan pentru combaterea erodării bazei impozabile și a transferului de profituri, cunoscut sub denumirea de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). În contextul acestui plan, România (ca de altfel majoritatea țărilor europene) a introdus o reformă fiscală bazată pe doi piloni. Primul pilon implică realocarea parțială a drepturilor de impozitare către statele în care se generează veniturile, cu accent deosebit pe companiile tehnologice mari care pot să-și ajusteze locul de impunere pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Al doilea pilon constă în instituirea unui impozit minim global pe profit la nivel de 15%. Prin aceste măsuri, România își propune să abordeze problemele legate de erodarea bazei impozabile și transferul incorect de profituri la nivel internațional, contribuind astfel la eforturile globale de combatere a practicilor fiscale dăunătoare.

Societățile multinaționale sau naționale care fac parte din grupuri ce au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 750 milioane EUR în cel puțin doi ani din perioada 2020-2023 vor fi obligate, începând cu 1 ianuarie 2024, să plătească un impozit pe profit efectiv de minimum 15%. Astfel, societățile multinaționale cu o rată efectivă de impozitare a profitului mai mică de 15% în România vor fi supuse unei taxe suplimentare, contribuind astfel la bugetul național cu diferența până la acest prag. Aceste modificări legislative intră în vigoare începând cu anul 2024, iar prima dată de raportare este stabilită pentru luna iunie 2026.

Există excepții în privința noilor reguli impuse de Legea 431/2023. De exemplu, societățile care fac parte dintr-un grup și raportează o cifră de afaceri sub 10 milioane EUR și un profit contabil sub 1 milion EUR în România nu vor fi supuse impozitului suplimentar. De asemenea, societățile ce aparțin grupurilor care deja întocmesc rapoarte CbCR (country-by-country reporting) vor beneficia de un proces simplificat privind calcului impozitului suplimentar.

Legea 431/2023 instituie măsuri pentru impozitarea minimă efectivă a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni prin intermediul unor dispoziții precum regula de includere a veniturilor (IRR), regula profiturilor subimpozitate (UTPR), respectiv impozitul suplimentar național (QDMTT).

Conform IRR, o societate-mamă a unui grup de întreprinderi multinaționale sau a unui grup național de mari dimensiuni este obligată să calculeze și să plătească o cotă proporțională din impozitul suplimentar pentru entitățile constitutive ale grupului care sunt impozitate la un nivel redus. Prevederile acestei reguli se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Regula UTPR prevede că o entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale datorează un impozit înregistrat ca o cheltuială suplimentară, echivalent cu cota sa din impozitul suplimentar neperceput în baza IIR la nivelul societății-mamă, pentru entitățile constitutive ale grupului impozitate la un nivel redus. Prevederile acestei reguli se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Potrivit QDMTT, pentru entitățile constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale sau ale grupului național de mari dimensiuni, legea introduce un impozit suplimentar național conform regulilor OCDE. Acesta se calculează înainte de aplicarea regulilor IIR și UTPR și poate reduce, în unele cazuri, impozitul suplimentar datorat în baza IIR și UTPR în alte jurisdicții până la zero. Prevederile acestei reguli se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Referitor la termenul de raportare a impozitului suplimentar, pentru anul 2024, termenul este stabilit la 18 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare. În următorii ani, acest termen se va reduce la 15 luni. Același termen de 15 luni se aplică și pentru plata impozitului suplimentar.

Procesul de raportare a impozitului suplimentar va fi realizat de către entitatea constitutivă relevantă prin depunerea unei declarații informative la administrația fiscală competentă. Această declarație trebuie să respecte un model standard aprobat prin ordin emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Ordinul respectiv va fi emis într-un interval de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 431/2023. Acest document standardizat va furniza ghiduri și cerințe pentru entitățile relevante în vederea raportării corecte și conforme cu prevederile legislative.

Prin urmare, schimbările prevăzute de Legea 431/2023 nu vor avea un impact semnificativ în România, având în vedere numărul redus de companii care fac parte din grupuri multinaționale și care înregistrează anual o cifră de afaceri consolidată ce depășește valoarea de 750 de milioane EUR. Mediul de afaceri din România nu va fi afectat semnificativ de aceste modificări legislative, însă se estimează că la nivelul societăților afectate impactul de conformitate este semnificativ.

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă