Cabot Transfer Pricing

Riscuri la control generate de prețurile de transfer25 ianuarie 2024

Riscuri la control generate de prețurile de transfer

În ultimii ani, în cadrul controalelor fiscale efectuate la nivelul societăților din România, s-a acordat o atenție sporită verificării dosarului prețurilor de transfer. În multe situații, acest control al prețurilor de transfer desfășurat de autoritățile fiscale la nivelul societăților s-a materializat prin ajustări semnificative ale prețurilor de transfer, care pot conduce la impozit suplimentar pe profit, precum și la plata accesoriilor fiscale corespunzătoare.

Tendința actuală în controalele fiscale este de emitere a unor solicitări de conformare (scrisori) prin care sunt expuse riscurile identificate la nivelul societății și prin care se solicită societății în cauză să răspundă în termen de 30 de zile fie prin depunere de rectificative, fie printr-un răspuns argumentat. Practic, societățile pot răspunde prin transmiterea dosarului de prețuri de transfer sau prin transmiterea studiilor de comparabilitate.

Conform prevederilor legale, dosarul prețurilor de transfer reprezintă documentul esențial pentru argumentarea conformității cu principiul valorii de piață a prețurilor de transfer aplicate în cadrul tranzacțiilor cu persoane juridice afiliate.

Această cerință a fost introdusă în legislația fiscală din România în anul 2008, iar începând cu anul 2016, contribuabilii mari sunt obligați să întocmească anual dosarul prețurilor de transfer, în funcție de anumite praguri (aceste praguri se regăsesc în ordinul nr. 442/2016). Prin contrast, contribuabilii mici și mijlocii sunt obligați să întocmească dosarul doar la solicitarea inspectorilor fiscali și numai în cadrul unei inspecții fiscale generale. Aici recomandarea consultanților este de a pregăti anual acest dosar pentru a preveni eventuale riscuri de prețuri de transfer și pentru a putea realiza ajustări voluntare la finalul anului. Listele contribuabililor mari și mijlocii publicate la data de 1 ianuarie a anului 2024 se regăsesc accesând acest link.

Problematica prețurilor de transfer este strâns legată de determinarea bazei impozabile a impozitului pe profit. Este responsabilitatea autorităților fiscale să supravegheze corectitudinea stabilirii bazei impozabile la nivelul impozitelor datorate.

Societățile care se confruntă cu riscul de control al prețurilor de transfer și de ajustare a impozitului de profit sunt acelea care au înregistrat pierderi din exploatare sau marje reduse de profitabilitate și care desfășoară tranzacții intra-grup (existând premisa că pot avea o bază impozabilă mai mică ca rezultat al fluxurilor intra-grup).

De asemenea, din categoria societăților cu risc ridicat de control al prețurilor de transfer și de ajustare fac parte și societățile care depun declarații rectificative. Depunerea rectificativelor semnalează erori întâlnite în declarațiile depuse inițial de societate, prin urmare, autoritățile fiscale tind să verifice corectitudinea declarațiilor depuse prin intermediul desfășurării unei inspecții fiscale. Sunt supuse riscului de control al prețurilor de transfer și societățile plătitoare de impozit pe profit care desfășoară tranzacții cu părți afiliate care au un alt regim de impozitare (ex: microîntreprinderile) sau acele societăți care au taxe de recuperat de la bugetul de stat (ex: TVA, accize).

Referitor la evenimentele care conduc la apariția unui risc de control al prețurilor de transfer, sunt vizate societățile care au fapte înscrise în cazierul fiscal, au deschisă procedura de insolvență, au înregistrat obligații fiscale restante, nu au depus declarațiile fiscale, au înregistrat pierdere, au un grad de îndatorare mare sau au fost declarate ca fiind inactive.

În consecință, este de recomandat pentru societăți să evalueze trimestrial sau anual riscurile fiscale și de prețuri de transfer, să se informeze privind modalitățile de control realizat de autoritățile fiscale (un exemplu prin care constatăm că este necesară informarea cu privire la aceste modalități este apariția acestor notificări de conformare, un instrument nou de control fiscal) și desigur să colaboreze cu un consultant fiscal specializat pe partea de prețuri de transfer.

Laura Bîrleanu

Consultant Junior Prețuri de Transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă