Cabot Transfer Pricing

Noile reguli de soluționare a contestațiilor fiscale, publicate08 iunie 2022

Noile reguli de soluționare a contestațiilor fiscale, publicate

Ministerul Finanțelor a publicat noile reguli procedurale pe baza cărora se soluționează contestațiile fiscale formulate de contribuabili. Noua procedură era necesară în contextul în care, de la 1 aprilie, activitatea de soluționare a contestațiilor a fost mutată oficial din subordinea ANAF în cea a Ministerului de Finanțe. Totuși, deși această modificare ar fi trebuit să aducă mai multă obiectivitate soluționării contestațiilor, mutând de la ANAF la Ministerul de Finanțe prerogativele de formulare a răspunsurilor pe care le primesc companiile când contestă acte emise de organele fiscale, noua procedură de contestare publicată în Monitorul Oficial păstrează încă reminiscențe ale vechilor reguli, schimbarea promisă nefiind atât de semnificativă în termeni de obiectivitate ale soluțiilor pe care le vor primi de-acum încolo contribuabilii.

Ordinul MF nr. 1021/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 482 și intrat în vigoare în 13 mai, este actul normativ care aprobă regulile procedurale pentru soluționarea contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor administrativ-fiscale.

Noua procedură stabilește că orice contestație a unui titlu de creanță ori a unui act administrativ-fiscal se depune tot la unitatea fiscală care a emis actul respectiv, în termen de cel mult 45 de zile de la momentul în care respectivul act i-a fost comunicat contribuabilului. Contestația se poate depune și direct la Ministerul de Finanțe, dar și în acest caz ea va fi trimisă la unitatea ANAF emitentă a actului.

După ce a primit contestația, unitatea ANAF respectivă are un termen de cinci zile pentru a întocmi un dosar al contestației care va fi trimis ulterior structurii de soluționare a contestațiilor din cadrul MF – aceasta o va analiza și va emite o decizie de soluționare a contestației, ce va fi comunicată și contribuabilului contestatar. Dosarul amintit trebuie să conțină: contestația depusă de contribuabil, copii ale actului fiscal atacat și a anexelor sale, dovada comunicării actului fiscal atacat, precum și orice alte documente care au legătură cu cauza (inclusiv documente depuse de contribuabilul care a făcut contestația). În plus, dosarul va include obligatoriu și un referat cu propuneri de soluționare formulat de unitatea ANAF emitentă a actului atacat.

Structura specializată a Ministerului de Finanțe pentru soluționarea contestațiilor analizează informațiile și pe baza lor emite o decizie cu privire la respectiva contestație (pe care o poate admite sau respinge, în tot sau în parte). În procesul de analiză a contestației, structura Ministerului de Finanțe poate cere și informații suplimentare: atât puncte de vedere de la unitatea ANAF emitentă a actului atacat, cât și interpretări legislative de la alte instituții sau autorități de stat. În cadrul procedurii de soluționare, contribuabilul poate solicita să susțină oral contestația pentru a aduce lămuriri suplimentare legate de argumentele din contestație și documentele justificative aferente. De precizat că procedura prevede posibilitatea suspendării soluționării contestației, în anumite condiții, fie din oficiu, fie la cererea contestatarului.

După emiterea deciziei de soluționare, contribuabilul are posibilitatea de a o ataca, la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă sau de a cere reexaminarea ei, dacă apar informații noi, necunoscute până atunci, care ar schimba soluția inițială.

În vechea procedură, atât activitatea de control fiscal, cât și cea de soluționare a contestațiilor se aflau în subordinea ANAF, astfel că instituția ajungea în poziția de a impune atât sarcina fiscală ce revine fiecărui contribuabil, cât și sarcina de a-și cenzura propriile decizii de impunere sau acte emise în procedurile de stabilire a creanțelor fiscale, ceea ce nu asigura pentru contribuabili o imparțialitate decizională în ceea ce privește judecarea contestațiilor.

Deși acest aspect a fost reclamat în repetate rânduri de mediul de afaceri, iar mutarea activității de soluționare a contestațiilor la Ministerul de Finanțe ar fi trebuit să rezolve exact această problematică și să asigure mai multă independență procedurii în sine, observăm că și pe noile reguli tot structurile ANAF sunt cele care sugerează și formulează primele propuneri de soluții la contestațiile depuse de contribuabili. Este greu de imaginat în practică situații în care organul de control fiscal va propune alte tipuri de soluții decât respingerea contestațiilor și menținerea actelor pe care le-a emis.

 

Articol apărut în Bursa.ro în 08 iunie 2022

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă