Cabot Transfer Pricing

Situațiile financiare anuale în 2023 și implicațiile lor la depunerea raportărilor SAF-T din acest an13 februarie 2023

Situațiile financiare anuale în 2023 și implicațiile lor la depunerea raportărilor SAF-T din acest an

Cadrul legal pentru depunerea situațiilor financiare în 2023 a fost publicat, iar companiile trebuie să își transmită bilanțurile aferente anului 2022 până la finalul lunii mai. Începând din acest an, termenul este cu atât mai important cu cât acesta influențează și raportările de active ce trebuie făcute prin SAF-T.

Regulile pentru depunerea situațiilor financiare în 2023 au fost reglementate de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 4268/2022, care stabilește atât termenele pentru depunerea raportărilor financiare ale anului 2022, cât și modul în care companiile trebuie să transmită la autorități aceste informații.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale diferă în funcție de tipul entității raportoare. Astfel, persoanele juridice au 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pe 2022 să depună raportările financiare sau 90 de zile, în cazul în care se află în proceduri de lichidare, în timp ce organizațiile non-guvernamentale au la dispoziție 120 de zile pentru a-și definitiva situația financiară și pentru a o transmite la autoritățile fiscale.

Concret, termenele pentru depunerea raportărilor financiare anuale sunt în 2023:

31 mai 2023 – pentru societăți, societăți sau companiile naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare, subunități fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

1 aprilie 2023 – pentru persoanele juridice aflate în proceduri de lichidare;

2 mai 2023 – pentru organizațiile non-guvernamentale (termenul era 1 mai, dar aceasta este o zi nelucrătoare conform Codului muncii, astfel că termenul se va considera împlinit în ziua următoare).

Companiile înființate în 2022, care nu au înregistrat activitate, vor depune o declarație de inactivitate până în 2 martie 2023.

Situațiile financiare anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe și se întocmesc în limba română și în lei. Pentru generarea raportărilor financiare, entitățile trebuie să folosească programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier .xml, precum și un fișier cu extensia .zip. Toate aceste formulare și resurse electronice au fost publicate deja de ANAF (aici), astfel că situațiile financiare pot fi deja completate și transmise autorităților.

Documentele pot fi depuse în format hârtie și în format electronic, la registratura ANAF sau la oficiile poștale (prin scrisori cu valoare declarată) sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Termenul situațiilor financiare, relevant și pentru raportările SAF-T

Începând din acest an, termenul pentru depunerea situațiilor financiare este cu atât mai important cu cât de el depinde și transmiterea raportărilor de active prin intermediul fișierului SAF-T (declarația 406).

Cadrul legal care reglementează transmiterea fișierului SAF-T prevede că mijloacele fixe se raportează anual, iar termenul de raportare este până la data depunerii situațiilor financiare. Potrivit unei clarificări recente a autorității fiscale, prima raportare a modulului de active prin declarația SAF-T nu se face niciodată parțial, pentru fracțiuni de an financiar, ci doar pentru un an financiar integral, pentru care s-au transmis deja toate declarațiile 406 pe care contribuabilul avea obligația să le depună (lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală a TVA).

Practic, primii și singurii contribuabili care trebuie să facă raportările de active în 2023 sunt marii contribuabili care au avut obligația de a depune raportări SAF-T începând cu 1 ianuarie 2022. Aceștia vor trebui să transmită raportările de mijloace fixe până cel târziu la 31 mai 2023 sau imediat ce au transmis situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

Din regula enunțată de ANAF reiese că marii contribuabili care au intrat în raportări SAF-T abia de la 1 iulie 2022 nu vor depune modulul de active decât în 2024, după ce vor fi împlinit un an complet de depunere a raportărilor SAF-T lunare sau trimestriale.

Regula se va aplica în mod similar și pentru contribuabilii mijlocii care au obligația de a face raportări SAF-T începând de la 1 ianuarie 2023, aceștia urmând să depună primele raportări de active în 2024, până cel târziu la data depunerii situațiilor financiare aferente anului 2023.

 

Articol apărut în Bursa

Alina Andrei

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă