Cabot Transfer Pricing

Amenzile aferente e-Transport se pot aplica din 1 ianuarie, iar regulile de raportare au fost modificate06 ianuarie 2023

Amenzile aferente e-Transport se pot aplica din 1 ianuarie, iar regulile de raportare au fost modificate

După ce a fost amânat timp de șase luni, regimul sancționatoriu pentru e-Transport a fost reinstituit, iar de la 1 ianuarie se pot aplica din nou amenzi pentru lipsa raportărilor în acest sistem național de monitorizare a transporturilor rutiere. În plus, procedura de raportare a fost înlocuită în ultimele zile din 2022, astfel că, din 29 decembrie, mult mai multe transporturi de bunuri trebuie declarate în sistem.

Raportarea transporturilor în noul sistem electronic de monitorizare a transporturilor rutiere a devenit obligatorie de la 1 iulie, dar aplicarea amenzilor pentru nerespectarea acestei obligații a fost temporizată diferit. Astfel, cu o zi înainte ca obligația raportărilor în e-Transport să intre în vigoare, autoritățile au decis să amâne cu trei luni, până la 1 octombrie, aplicarea regimului sancționatoriu, oferind companiilor un răgaz pentru a putea implementa corespunzător noile raportări. Ulterior, în preajma datei de 1 octombrie, autoritățile au decis amânarea cu încă trei luni a regimului sancționatoriu.

Prin intermediul e-Transport, contribuabilii trebuie să declare anticipat deplasarea bunurilor considerate cu risc fiscal, prin obținerea unui cod unic, denumit cod UIT, care trebuie trecut obligatoriu pe documentele de transport. În e-Transport figurează date referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport folosit și codul UIT al respectivului transport.

La finalul anului 2022, ANAF a înlocuit procedura de raportare a vehiculelor cu una nouă, fiind aduse o serie de modificări importante la modul în care companiile trebuie să declare transporturile rutiere în sistemul național de monitorizare.

Noutățile sunt cuprinse în Ordinul ANAF nr. 2.545/2022, care a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial, pe 29 decembrie, acest act normativ înlocuind normele tehnice inițiale date pentru aplicarea sistemului e-Transport (ele fuseseră aprobate prin Ordinul ANAF nr. 1.190/2022).

Noile norme tehnice modifică limitele de semnificație pentru obligativitatea raportărilor, astfel încât categoriile de vehicule rutiere care trebuie raportate acum în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minim 2,5 tone (comparativ cu 3,5 tone, în vechea reglementare) și care sunt încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

Valoarea bunurilor transportate face referire la valoarea cunoscută, potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile și nu include TVA, iar în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se face la cursul de schimb al BNR valabil la data declarării transportului în e-Transport.

Vă reamintim că lista produselor cu risc fiscal ce trebuie declarate în e-Transport cuprinde mai multe categorii de bunuri:

• legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714;
• fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814;
• băuturi, lichide alcoolice și oțet (sunt exceptate produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize), care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208;
• sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517;
• îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117;
• îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 și la codurile NC de la 6214 la 6217;
• încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405;
• fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214.

Cine și cum trebuie să facă raportările în sistem

Au obligația declarării în sistemul RO e-Transport următoarele categorii de operatori economici:

• Pentru livrările pe teritoriul României de bunuri cu risc fiscal – obligația este în sarcina furnizorului din România;
• În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal – obligația declarării revine beneficiarului din România ce a efectuat achiziția intracomunitară;
• În cazul importurilor sau a exporturilor – obligația declarării este în seama importatorului, respectiv a exportatorului;
• În cazul în care există transporturi intracomunitare de bunuri aflate în tranzit cu încărcare/descărcare/depozitare pentru formarea unui nou transport, obligația declarării revine depozitarului în incinta căruia se efectuează descărcarea/depozitarea.

Sistemul e-Transport este disponibil în Spațiul Privat Virtual, regăsit pe site-ul ANAF. Pentru utilizarea sistemului informatic operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SPV, în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul său informațiile tehnice ale sistemului e-Transport – ele se regăsesc într-o secțiune specială creată pe site-ul ministerului (care poate fi consultată aici), acolo unde se mai află cadrul legal și o scurtă descriere a sistemului e-Transport.

Regimul contravențional aferent sistemului e-Transport vizează atât lipsa raportărilor, cât și raportările incorecte și prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei, iar pentru anumite fapte, chiar și confiscarea contravalorii bunurilor transportate.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă