Cabot Transfer Pricing

Companiile pot plăti diurne netaxabile majorate pentru deplasările salariaților în țară, începând din aprilie12 aprilie 2023

Companiile pot plăti diurne netaxabile majorate pentru deplasările salariaților în țară, începând din aprilie

Indemnizația zilnică de detașare sau delegare pentru angajații care călătoresc în țară în interes de serviciu a fost majorată, începând de la 1 aprilie, printr-un act normativ publicat de Ministerul de Finanțe. Vestea este una bună pentru angajatorii privați pentru că le permite, practic, să beneficieze de regimul fiscal mai favorabil aplicabil diurnelor pentru sume de bani puțin mai mari decât până acum.

Ministerul Finanțe a publicat Ordinul nr. 1235/2023, prin care actualizează de la 1 aprilie 2023, cuantumurile indemnizațiilor de delegare și detașare (denumite generic diurne) pentru personalul din sectorul bugetar. Noile valori sunt mai mari cu 3 lei decât cele anterioare, astfel că valoarea indemnizației de delegare, precum și cea de detașare au fost majorate de la 20 la 23 de lei pe zi.

Deși majorarea diurnelor vizează angajații din sectorul bugetar, ea este importantă și pentru companiile din mediul privat deoarece valoarea indemnizației de delegare ori detașare pentru bugetari constituie un indicator de referință pentru calculul diurnei neimpozabile.

Conform legislației fiscale, angajatorii privați pot acorda propriilor salariați delegați sau detașați indemnizații netaxabile de maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul bugetar. Cu alte cuvinte, majorarea din aprilie duce practic la creșterea sumelor netaxabile pe care companiile private le pot oferi salariaților care se deplasează în interes de serviciu pe teritoriul României.

Astfel, de la 1 aprilie, valoarea netaxabilă a diurnelor zilnice este de 57,5 lei (23 lei x 2,5), comparativ cu 50 de lei până la această dată.

Vă reamintim că taxarea diurnelor depinde de valoarea lor: dacă sumele se încadrează în plafonul impus de Codul fiscal, ele sunt scutite de impozit pe venit și contribuții sociale, în timp ce, pentru orice sumă care depășește această valoare, angajatul va trebui să plătească pentru sumele respective impozit pe venitul din salarii (în cotă de 10%) și contribuții de asigurări sociale obligatorii (pensii – cotă de 25% și sănătate – cotă de 10%).

Nu trebuie să uităm nici că începând de anul trecut, Codul fiscal impune ca diurnele netaxabile să fie oferite și în funcție de un al doilea plafon, care trebuie luat în calcul pentru a stabili suma maximă netaxabile ce poate fi acordată salariaților delegați sau detașați: un plafon aferent valorii de trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat, care se calculează prin raportarea celor trei salarii la numărul de zile lucrătoare din luna în cauză, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare sau detașare în țară.

Ca o diferențiere tehnică, este bine de precizat că detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia, în timp ce delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Legislația mai prevede și posibilitatea ca angajatorii și salariații să semneze clauze de mobilitate, atunci când executarea obligațiilor de serviciu de către angajați nu se realizează într-un loc stabil de muncă.

Totuși, regimul juridic pentru acest tip de activitate este diferit și nu trebuie confundat cu delegarea sau detașarea. Mai exact, și salariații mobili au dreptul la o indemnizație de mobilitate, însă valoarea acesteia se stabilește prin acordul părților și trebuie precizată expres în contractul individual de muncă.

Doar regimul fiscal al acestei indemnizații de mobilitate este similar celui pentru indemnizațiile de delegare sau detașare, în sensul în care și taxarea sau netaxarea ei cu impozit și contribuții sociale depinde de încadrarea în anumite plafoane.

 

Articol apărut în Business-Mark.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă