Cabot Transfer Pricing

Expiră perioada de grație pentru SAF-T. Toate raportările pentru 2023 trebuie trimise până la finalul acestei luni26 iulie 2023

Expiră perioada de grație pentru SAF-T. Toate raportările pentru 2023 trebuie trimise până la finalul acestei luni

Cele aproximativ 15.000 de companii încadrate la categoria de contribuabili mijlocii intră pe ultima sută de metri cu implementarea SAF-T, în condițiile în care la 31 iulie se încheie perioada de grație de care au beneficiat pentru depunerea raportărilor. Finalul acestei luni marchează momentul când toate declarațiile SAF-T pentru primul semestru din 2023 trebuie finalizate și depuse obligatoriu, regimul sancționatoriu pentru nedepunerea acestor raportări fiind reactivat.

După o perioadă de grație de șase luni, în care nu s-au aplicat amenzi pentru nedepunerea raportărilor SAF-T sau pentru depunerea lor incorectă, contribuabilii mijlocii sunt obligați să își finalizeze implementările și să transmită autorităților fiscale declarațiile finale pentru perioada scursă până acum din 2023.

În funcție de perioada fiscală pe care o aplică, lunară sau trimestrială, companiile vor trebui să transmită la ANAF, până cel târziu la 31 iulie, fie șase declarații SAF-T (câte una pentru fiecare lună din 2023), fie două astfel de raportări (corespunzătoare celor două trimestre încheiate deja).

Într-un comunicat de presă publicat acum câteva luni, ANAF preciza că, în situația în care, ca urmare a analizelor efectuate, va identifica declarații incorecte sau incomplete, va proceda într-o primă etapă la notificarea contribuabililor care au depus astfel de declarații, urmând ca ulterior, în cazul în care neconformarea continuă, să treacă la aplicarea graduală de sancțiuni.

Vă reamintim că depunerea incorectă ori incompletă a fișierului SAF-T se poate amenda cu sume cuprinse între 500 și 1.500 de lei, iar sancțiunile aplicate vor fi înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor.

Teste de calitate pentru corectitudinea raportărilor

Pentru o implementare corectă, este nevoie de maparea conturilor contabile conform nomenclatoarelor ANAF, corelarea codurilor de TVA și impozit, conversia unităților de măsură și raportarea analizelor proprii.

O primă și obligatorie verificare se face mai întâi cu instrumentul DUK, un validator de raportare pus la dispoziție de ANAF, cu care companiile pot verifica dacă structura și conținutul declarației sunt conforme schemei tehnice implementate de autorități.

Pe lângă validarea pe formă a raportării, declarația SAF-T trebuie să fie verificată și din perspectiva calității datelor transmise. Astfel, firmele trebuie să se asigure că datele preluate în raportarea SAF-T corespund atât cu informațiile din sistemele contabile interne ale companiei, cât și cu datele raportate prin celelalte declarații depuse periodic de contribuabili. În cazul în care apar discrepanțe, este necesar ca datele să fie corectate.

Și ANAF a publicat un document cu o serie de teste de consistență pe care le pot face companiile înainte să transmită raportările SAF-T, pentru a se asigura că datele depuse sunt corecte și complete. Chiar dacă nu sunt obligatorii, testele propuse de ANAF reprezintă un sprijin important pentru companii în vederea asigurării calității raportărilor SAF-T și evitării unor erori care pot conduce la amendarea acestora.

Testele recomandate de autoritatea fiscală acoperă toate secțiunile raportării SAF-T: Header, Master File, General Ledger Entries, Source Documents. Ele vizează în special corectitudinea datelor financiar-contabile și fiscale.

Dincolo de examinările formale – verificarea completitudinii anumitor câmpuri și secțiuni, corelarea unor informații între ele, respectarea formulelor de calcul pentru solduri sau TVA, folosirea corectă a sumelor în lei și valuta, ANAF recomandă și o serie de corelări de solduri.

Astfel, în secțiunea General Ledger Accounts:

• totalul soldurilor debitoare trebuie să fie egal cu totalul soldurilor creditoare după excluderea claselor 8 și 9;
• soldurile inițiale pentru o lună trebuie să fie egale cu soldurile finale din luna precedent;
• soldul final pentru fiecare cont contabil trebuie să fie compus din soldul inițial și rulajele declarate în secțiunea 3 (General Ledger Entries).

În plus, în secțiunea 3, totalul rulajelor debitoare trebuie să fie egal cu totalul rulajelor creditoare, iar în secțiunile 3 și 4, suma de taxă trebuie să coincidă cu rezultatul din aplicarea procentului de taxă (aferent codului de taxă din Nomenclatorul ANAF) asupra bazei impozabile declarată la nivel de linie.

Toate testele de calitate a datelor recomandate de ANAF sunt disponibile aici.

 

Articol publicat în Tax Magazine

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă