Cabot Transfer Pricing

Lista faptelor care se pot înscrie în cazierul fiscal al unei companii, modificată din 29 ianuarie02 februarie 2023

Lista faptelor care se pot înscrie în cazierul fiscal al unei companii, modificată din 29 ianuarie

Cazierul fiscal a fost reorganizat la finalul anului, atât din perspectiva faptelor ce vor fi incluse de acum în acest document, cât și din perspectiva modului de organizare, iar noutățile au intrat în vigoare în 29 ianuarie 2023. Cazierul fiscal a fost reglementat ultima oară în 2015, iar de atunci, în ciuda multiplelor modificări la legislația fiscală, contabilă sau vamală, el nu a mai fost actualizat, astfel că nu mai era corelat cu noutățile sancționatorii apărute în ultimii 7 ani.

Guvernul a actualizat cadrul legal al cazierului fiscal prin publicarea în 28 decembrie a HG nr.1.568/2022, care a reorganizat substanțial faptele ce trebuie incluse în document. Pe de-o parte au fost excluse fapte care nu mai sunt incriminate de legislația actuală, dar au fost adăugate unele noi care, deși apăruseră în ultimii ani în legislația fiscală, contabilă și conexă, nu fuseseră preluate și în reglementările care vizează cazierul fiscal. Este vorba, de exemplu, despre sancțiunile ce vizează nedepunerea raportărilor SAF-T sau depunerea lor incorectă, nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea, depunerea și auditarea situațiilor financiare interimare, neraportarea aranjamentelor transfrontaliere sau neîntocmirea sau neprezentarea dosarului prețurilor de transfer.

De asemenea, noua hotărâre de Guvern simplifică modul de organizare a faptelor ce sunt preluate în cazierul fiscal, astfel încât sunt afișate doar denumirile faptelor și actele normative care le prevăd, fiind eliminat cuantumul sancțiunii aplicate, fie ea penală sau contravențională.

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte de natura infracțiunilor și contravențiilor, sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară.

Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informații care relevă modul de respectare a legislației fiscale, contabile, vamale și a disciplinei financiare de către contribuabili.

Cazierul fiscal este organizat la nivel central (ca o bază de date centrală) în care se ține evidența contribuabililor de pe întreg teritoriul țării, bază de date la care au acces pentru interogare și emitere toate organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acestea putând elibera certificatul de cazier fiscal oricărui contribuabil, indiferent de domiciliul acestuia.

Certificatul de cazier fiscal se eliberează și instituțiilor și autorităților publice, la solicitarea acestora, ori de câte ori instituțiile respective trebuie să soluționeze o cerere a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică, iar pentru soluționarea cererii legislația specifică prevede prezentarea certificatului de cazier fiscal, acesta putând fi emis și transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituția/autoritatea publică și organul fiscal emitent al acestuia, certificatul fiind valabil și fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila organului emitent.

De la apariția Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2015, care a organizat ultima oară cazierul fiscal, și până acum, legislația care sancționează încălcarea disciplinei fiscale, contabile, vamale și financiare a suferit modificări multiple, astfel că, pe-o parte, au fost introduse noi fapte contravenționale, iar pe de alta, faptele existente fie au fost modificate sau abrogate, fie abrogate și preluate în alte acte normative.

Prin publicarea HG nr. 1.568/2022 care actualizează HG nr. 1.000/2015, Ministerul de Finanțe a corelat toate aceste noutăți legislative din ultimii ani cu cadrul cazierului fiscal, astfel încât acesta să reflecte corect întregul peisaj de sancțiuni care ajung în cazierele fiscale ale companiilor, persoanelor fizice sau entităților fără personalitate juridică.

Concret, au fost introduse, spre exemplu, o serie de fapte noi care vor fi înscrise în cazierele fiscale ale contribuabililor, care vizează nerespectarea obligației de depunere a declarației de beneficiar real, nedepunerea declarației privind fișierul SAF-T sau depunerea lui incompletă ori incorectă, precum și nerespectarea obligației de întocmire a dosarului prețurilor de transfer.

De asemenea, în cazierul fiscal vor mai putea fi trecute și reținerea ori încasarea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea, depunerea și auditarea situațiilor financiare interimare, precum și neraportarea sau raportarea cu întârziere a aranjamentelor fiscale transfrontaliere.

În total, sunt 251 de fapte contravenționale sau penale care pot fi incluse în cazierele fiscale, iar lista lor completă și actualizată poate fi urmărită integral aici.

 

Articol apărut în BizLawyer

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă