Cabot Transfer Pricing

Lumina care face întuneric – ANAF aduce clarificări cu privire la aplicarea e-Factura08 decembrie 2022

Lumina care face întuneric – ANAF aduce clarificări cu privire la aplicarea e-Factura

Cam ca un manual de utilizare tradus cu Google translate, precizările recente făcute de ANAF cu privire la sistemul e-Factura nu sunt de natură să ilumineze calea contribuabilului semi-rătăcit.

ANAF a publicat un document cu 25 de precizări oficiale care vizează raportarea facturilor prin e-Factura. ANAF își propune să clarifice astfel mai multe chestiuni importante, printre care faptul că obligația raportărilor facturilor prin e-Factura se aplică și livrărilor intracomunitare sau exporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, dar și că, dacă doi parteneri contractuali au optat pentru utilizarea e-Factura, ei vor fi obligați să raporteze toate facturile emise prin acest sistem (inclusiv servicii), nu doar pe cele care vizează tranzacții cu bunuri cu risc fiscal ridicat.

Vă reamintesc faptul că emiterea de facturi electronice și raportarea lor prin sistemul național e-Factura a devenit obligatorie de la 1 iulie 2022, pentru anumite tranzacții. În relația B2B, sistemul este obligatoriu pentru vânzările de produse cu risc fiscal ridicat, iar în relația B2G, sistemul este obligatoriu atât pentru bunuri, cât și pentru servicii, deci pentru toate achizițiile publice.

Am selectat mai jos cele mai importante precizări făcute de reprezentanții ANAF despre aplicarea sistemului național de facturare electronică.

Raportarea în e-Factura, obligatorie și pentru facturile emise către clienți din afara României

Companiile care tranzacționează bunuri considerate cu risc fiscal ridicat sunt obligate să raporteze în sistemul național de facturare inclusiv facturile emise pentru livrările efectuate în afara României către clienți stabiliți în alte state. Cu alte cuvinte, obligativitatea transmiterii în e-Factura a facturilor care conțin bunuri cu risc fiscal ridicat apare inclusiv pentru livrările intracomunitare sau exporturi. Valoarea acestei precizări este direct proporțională cu faptul că sistemul nu permite în acest moment decât preluarea facturilor emise pentru clienți din România, dar ANAF promite că sistemul va fi actualizat din punct de vedere tehnic pentru a face posibilă și raportarea acestor tipuri de facturi.

Explicația ANAF: Art. XXXVII alin. (1) lit. b) din OUG nr. 130/2021 prevede obligația furnizorilor de a transmite în sistemul RO e-Factura facturile emise pentru produsele cu risc fiscal ridicat comercializate în relația B2B, fără să existe vreo excepție cu privire la tipul facturii.

Cu toate acestea, până la data de 8 decembrie 2022, sistemul nu a fost actualizat astfel încât să poată fi transmise facturi emise către beneficiari nerezidenți.

Prin urmare, este obligatoriu, dar nu este posibil.

Înscrierea în Registrul e-Factura duce la obligația de a raporta toate facturile prin sistem – o altă prevedere ușor excesivă

Firmele se pot înscrie și în mod opțional pentru aplicarea sistemului e-Factura, dar decizia ar trebui cântărită cu atenție, având în vedere că ANAF explică în documentul citat că, dacă atât furnizorul, cât și beneficiarul s-au înscris prin opțiune în Registrul RO e-Factura, ei vor fi obligați să transmită prin sistem toate facturile emise în cadrul relației lor comerciale, deci inclusiv cele aferente unor bunuri sau servicii care nu se încadrează în categoria celor cu risc fiscal. Să fie belșug, carevasăzică.

Explicația ANAF: În situația în care atât furnizorul, cât și beneficiarul au optat pentru utilizarea sistemului RO e-Factura și au fost înregistrați în Registrul RO e-Factura, facturile electronice emise atât pentru produse cu risc fiscal ridicat, cât și pentru alte bunuri/servicii, vor fi transmise, conform OUG nr. 120/2021, doar prin sistemul RO e-Factura între cele două persoane impozabile.

Veșnicia la ANAF – Odată înscriși în Registrul e-Factura, contribuabilii nu mai pot ieși din el

O altă precizare importantă pe care o face ANAF este aceea că firmele care optează pentru aplicarea sistemului e-Factura nu mai pot să renunțe la opțiunea lor, odată ce formularul 084 (prin care se solicită înscrierea în registru) a fost procesat. Practic, odată ce companiile au fost înscrise în Registrul RO e-Factura ele nu mai pot fi radiate din el. Singura posibilitate este, după cum se oarecum subînțelege din explicațiile ANAF, ca firmele să renunțe la formularul 084 înainte ca acesta să apuce să fie procesat de administrația fiscală.

Explicația ANAF: Potrivit punctului 14 din procedura aprobată prin Ordinul ANAF 1.713/2021, operatorii economici pot să renunțe la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular 084, având bifată secțiunea IV și completată cu numărul și data înregistrării formularului inițial prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura. Operatorii economici sunt radiați din Registrul RO e-Factura de la data radierii din Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit legii. În ipoteza în care, prin prevederile procedurale, s-ar acorda posibilitatea contribuabililor de a solicita “ieșirea” din Registrul RO e-Factura, după data la care solicitarea de “intrare” și-a produs efectele, respectiv după înscrierea operatorului economic în Registrul RO e-Factura, astfel de prevederi de nivel terțiar ar contraveni dispozițiilor de nivel primar pentru a căror aplicare au fost emise.

Atenție la neatenție – Pentru facturile declarate în e-Factura, deducerea TVA se va face pe baza exemplarului din sistem

ANAF mai punctează în documentul citat și faptul că, pentru firmele care au obligația de a transmite facturile în sistemul național de facturare electronică, deducerea TVA se face în baza exemplarului din sistem, cel care a fost stabilit ca original prin cadrul legal de reglementare a e-Factura.

Explicația ANAF: Conform art. 4 alin. (6) din OUG nr. 120/2021 exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor.

Totuși, ne punem întrebarea: cum vor putea beneficiarii care nu au avut obligativitatea înscrierii în Registru și nici nu au optat pentru această înscriere, să susțină deductibilitatea TVA? Și aici cred că ANAF mai are ceva de lucrat și / sau clarificat.

Prevederea morganatică – e-Factura, obligatorie și pentru nerezidenții înregistrați în scopuri de TVA

În documentul publicat pe site, ANAF punctează și situația nerezidenților raportat la obligația de raportare a facturilor prin sistemul e-Factura. Astfel, dintr-un răspuns oferit de autoritatea fiscală reiese clar că, atâta timp cât sunt înregistrați în scopuri de TVA, și nerezidenții trebuie să declare facturile, dacă se încadrează într-una dintre situațiile care obligă la astfel de raportări. În viitor, desigur, pentru că în clipa de față sistemul nu primește astfel de intrări de la nerezidenți.

Explicația ANAF: Persoanele juridice nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România fie direct, fie prin reprezentant fiscal, au obligația, începând cu data de 1 iulie 2022, să trimită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

 

Articol apărut în Bursa.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă