Cabot Transfer Pricing

Noi praguri valorice pentru declarația Intrastat, aplicabile din 202323 noiembrie 2022

Noi praguri valorice pentru declarația Intrastat, aplicabile din 2023

Institutul Național de Statistică a majorat pragurile valorice de la care intervine obligația companiilor de a depune lunar declarația statistică Intrastat pentru comerțul intracomunitar de bunuri. Noile plafoane se aplică din 1 februarie 2023.

Ordinul INS nr. 1.493/2022 actualizează pragurile valorice Intrastat care determină ce companii sunt obligate să facă raportări statistice lunare.

Noile praguri, reglementate să se aplice începând de la 1 februarie 2023, sunt de un milion de lei, valoare aplicabilă separat atât pentru livrările intracomunitare de bunuri, cât și pentru achiziții intracomunitare de bunuri. Pentru 2022, cele două plafoane aplicabile sunt de 900.000 de lei, valoare care nu a mai fost actualizată de cinci ani.

Noile plafoane intra in vigoare începând cu declarația Instrastat depusă în luna februarie 2023 (aferentă lunii ianuarie), în timp ce pentru luna ianuarie 2023 (când se depune declarația corespunzătoare lunii decembrie 2022), se păstrează actualele plafoane, cele corespunzătoare anului 2022.

Conform actului normativ, operatorii economici care în cursul anului 2022 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2023 trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna de referință ianuarie 2023.

În cursul anului 2023 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2023. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2023 a expedierilor și/sau a introducerilor de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri.

Mai merită menționat că, și în cazul în care doar unul dintre plafoane este depășit, companiile sunt obligate să depună declarația Instrastat, însă vor complete raportarea  doar pentru fluxul la care s-a depășit plafonul (livrări sau achiziții).

Vă reamintim că termenul limită pentru transmiterea declarației Intrastat este data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Atunci când data de 15 este o zi liberă (spre exemplu sâmbătă, duminică sau zi de sărbătoare legală), contribuabilii pot transmite această declarație statistică, fără penalități de întârziere, și în prima zi lucrătoare care urmează datei de 15.

Formularul se completează și se transmite electronic, printr-o aplicație gestionată de Institutul Național de Statistică.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă