Cabot Transfer Pricing

Excepții de la suprataxarea muncii part-time: Ce procedură se aplică pentru a beneficia de o taxare proporțională a normelor parțiale27 septembrie 2022

Cristina Săulescu

Ministerul de Finanțe a publicat o procedură care permite angajatorilor cu salariați part-time ca, în anumite situații specifice, să plătească contribuții sociale proporțional cu veniturile efective realizate de aceștia, și nu raportat la valoarea salariului minim, așa cum a devenit obligatoriu începând din luna august. Practic, această procedură face posibilă aplicarea unor excepții de la suprataxarea normelor parțiale de muncă, astfel încât contribuțiile achitate de angajatori să fie proporționale cu venitul realizat efectiv de salariat pentru respectivul contract de muncă cu timp parțial.

Noua procedură, aprobată de Ministerul de Finanțe prin Ordinul MF nr. 1.855/2022, era necesară în contextul în care, începând cu veniturile lunii august, pentru contractele de muncă part-time, angajatorii au fost obligați, prin OG nr. 16/2022, să achite contribuțiile sociale ale salariatului raportat la salariul minim pe economie, și nu proporțional cu venitul efectiv realizat de angajatul respectiv.

Legislația fiscală a stabilit că această suprataxare a normelor part-time nu se aplică în situația în care un angajat are contracte de muncă multiple, iar venitul realizat de salariat de pe toate aceste contracte este cel puțin egal sau depășește valoarea unui salariu minim pe economie, în aceste cazuri fiind permisă în continuare plata contribuțiilor raportat la venitul efectiv realizat de salariat per fiecare dintre contractele cu timp parțial.

Pentru punerea în aplicare a acestei excepții, Ministerul Finanțelor a emis această nouă procedură pe care trebuie să o urmeze angajatorii și salariații astfel încât să achite contribuții la valoarea contractului.

Potrivit Ordinului MF nr. 1855/2022, angajații care cumulează mai multe CIM trebuie să depună lunar la toți angajatorii o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că veniturile din salarii / asimilate salariilor pe care le obține în baza tuturor CIM este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară. Declarația, al cărei model este prevăzut de același act normativ, trebuie depusă până la data de 5 a lunii următoare celei de obținere a veniturilor. În baza documentului, fiecare dintre angajatorii salariatului cu contracte de muncă multiple poate reține și vira la stat contribuțiile sociale proporțional cu veniturile realizate de salariat în unitatea lor.

În situația în care salariatul nu depune această declarație, angajatorul este obligat să calculeze și să achite contribuțiile sociale prin raportare la salariul minim pe economie.

Vă reamintim că, potrivit OG nr. 16/2022, contribuțiile majorate la pensii și sănătate pentru contractele de muncă cu timp parțial trebuie plătite obligatoriu de angajatori, astfel că veniturile nete ale salariaților nu pot fi scăzute. OG 16/2022 precizează expres că „diferența (dintre actualele contribuții și cele mărite – n.a.) se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit”.

De asemenea, mai merită menționat, că în afară de situația salariaților cu contracte de muncă part-time multiple, legislația fiscală mai stabilește și alte excepții de la suprataxarea normelor parțiale. Astfel, nu se plătesc contribuții majorate nici pentru salariații part-time care sunt elevi sau studenți cu vârsta de până la 26 ani, ucenici cu vârsta de până la 18 ani sau pensionari pentru limită de vârstă. Pentru aplicarea acestor excepții nu a fost necesară o procedură specifică, ele putând fi aplicate ca atare prin efectul legii fiscale.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă