Cabot

Facilități fiscale în 202212 aprilie 2022

Cristina Săulescu

Anul 2022 aduce noi facilități fiscale, după cum urmează:

Prin Ordonanța de Urgență 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost prelungită până la data de 30 iunie 2022, anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020;

Ordonanța de urgență 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, cu aplicabilitate din 8 martie 2022, prevede facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice care acordă sprijin persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Pe scurt:

– cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina se asimilează cheltuielilor efectuate cu acțiunile de donație sau mecenat, conform limitelor stabilite în Codul fiscal. Măsura se aplică deopotrivă plătitorilor de impozit pe profit cât și microîntreprinderilor și persoanelor fizice care determină venitul net anual în sistem real;

– același tratament fiscal îl au și cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare și servicii acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii – UNIC EF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

– Persoanele fizice și persoanele juridice pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență într-un cont distinct de disponibil în lei pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, sume integral deductibile din baza de impozitare.

⇒ Mult așteptata amnistie a diurnelor a fost legiferată. Astfel, prin Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a acestei legi, și neachitate. Cele care au fost deja achitate, vor fi restituite, la cererea contribuabilului. Totodată, se stabilește o limită a neimpozitării în valoare de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

În același timp, continuă să fie aplicabile și următoarele facilități:

Scutire de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială în domeniul IT (baza legală este reprezentată de Ordinul nr. 1168/2017 cu privire la încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator);

Scutirea de impozitul pe venitul din salarii, scutirea de CASS la nivelul angajatului si CAS redus la 21.25%, în construcții precum și obligația încadrării angajaților cu salariul minim de 3.000 lei pentru norma întreagă (baza legală: OUG nr. 114/2018 cu privire la instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare);

Facilitățile în sectorul HORECA:

– cote reduse de TVA la vânzare de 5% și respectiv 9%;

– scutirea de impozit pe venit pentru angajații sezonieri persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit;

Procedura permanentă, de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central (OUG 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale);

Reduceri pentru impozitul micro, profit și specific – aferente anului 2021 si reflectate in declarațiile din trimestrul 4 2021 (OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative);

Scutirea de contribuții sociale a tichetelor de masă.

De asemenea, trebuie amintite beneficiile grupului fiscal unic de TVA, cât și consolidarea fiscală din punct de vedere al impozitului pe profit.

 

Articol apărut în Juridice.ro în 12 Aprilie 2022

Cristina Săulescu

Partener Taxe & Prețuri de transfer

Contact

  • Bulevardul Aviatorilor, nr 47,
    Sector 1, Bucuresti, 011853
  • +40 727 713 486

Cere ofertă